Familiegroepen (Jong)Dementie

Algemene werking Familiegroepen (Jong)Dementie

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw heeft tot doel zoveel mogelijk mantelzorgers en familieleden te bereiken die personen met dementie verzorgen. De  Liga wil in eerste instantie de mogelijkheid scheppen voor de zorgdragers om elkaar te ontmoeten en elkaars ervaringen te delen.

De Alzheimer Liga heeft daartoe Familiegroepen (Jong)Dementie opgericht over de vijf Vlaamse provincies (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen).

De kernleden van deze regionale Familiegroepen (Jong)Dementie nodigen familieleden en mantelzorgers uit voor hun bijeenkomsten. Deze hebben, afhankelijk van de behoefte, maandelijks of tweemaandelijks plaats in verschillende gemeenten en steden.

Deze familiebijeenkomsten starten meestal als een nuttig informatief moment. Professionelen en ervaringsdeskundigen spreken er als gastspreker over een onderwerp dat betrekking heeft op dementie en dat de familieleden van die groep aanbelangt.

Naast dit informatief aspect is het' lotgenoot-zijn' zeker zo belangrijk. Er is tijd voor vragenstelling, voor een kop koffie en rustig samenzijn. Familieleden voelen dat ze er niet alleen mee staan, vernemen van elkaar tips en informatie waar ze behoefte aan hebben. Deze groepsdynamiek vormt de stuwende kracht in deze regionale Familiegroepen Dementie.

In 1998 werd er een groep opgericht voor familieleden van jonge personen met dementie. Onder personen met jongdementie verstaan we personen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar.

Inlichtingen m.b.t. het programma van een Familiegroep (Jong)Dementie kan u bekomen op het gratis luister- en infolijn 0800 15 225 of 014 43 50 60. U kan ook contact opnemen met de voorzitter van de Familiegroep (Jong)Dementie van uw regio.

Raadpleeg hiervoor het OVERZICHT VAN DE FAMILIEGROEPEN PER REGIO.

Opstarten Familiegroepen (Jong)Dementie

Lees hier meer informatie over het opstarten van een Familiegroep (Jong)Dementie!
 
Interne documenten voor onze vrijwilligers