Auteurs

AUTEURS:

Raad van Bestuur, stafmedewerkers en vrijwilligers van de werkgroep communicatie van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw.

Medewerkers van Regionaal Expertisecentrum Dementie Foton.

‘De mantelzorgers’ is overwegend gebaseerd op ‘Circle of Care’.
Een informatief en educatief programma van de ‘Alzheimer Association’,
gebaseerd op een werk van Alzheimer Europe.

HERZIENE DRUK:
september 2016

UITGAVE:
Alzheimer Liga Vlaanderen vzw
Rubensstraat 104/4
2300 Turnhout
Tel.: 014 43 50 60
Fax: 014 43 76 54
secretariaat@alzheimerliga.be
www.alzheimerliga.be
www.jongdementie.info
BE87 3101 0355 8094

0800 15 225
Alzheimer Phone National
GRATIS LUISTER- EN INFOLIJN