Werking en bestuur

Werking en uitvoering

De werking van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw wordt door de Raad van Bestuur en het Directiecomité aangestuurd. De uitvoering onder leiding van de directeur ligt in handen van vrijwilligers en enkele stafmedewerkers. Dankzij hun gezamenlijke inzet zorgt de Liga ervoor dat haar slogan "Samen dementie draagbaar maken" gestalte krijgt. 

 

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, die samengesteld is uit 10 bestuurders.

 

 

Samenvattingstabel van rekeningen en balans van de vereniging:

Synthesetabel 2017

Saldibalans grootboekrekeningen 2017