Bijdrage

Uiteraard hoeft u niet noodzakelijk lid te worden, maar maakt u ons en alle lotgenoten ook zeer blij met een financiële gift!

 

Stort uw bijdrage op ons ING rekeningnummer

Rekening nr: IBAN BE87 3101 0355 8094
Bic BBRUBEBB  

 

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een vrijwilligersorganisatie die maar kan bestaan dankzij giften en legaten van sympathiserende personen en instanties. Alle stortingen van giften in eenzelfde jaar mogen samengeteld worden om het giftentotaal te bepalen. Alzheimer Liga Vlaanderen is door de wetgever gemachtigd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Dit wil zeggen dat u vanaf een storting van in totaal minstens 40 euro per jaar (storting lidgeld niet inbegrepen) een belastingvermindering krijgt van 45 %!

Wij maken uw attest op en sturen u dit binnen de drie maanden na het einde van het schenkingsjaar. Spijtig genoeg is er (nog) geen belastingvermindering mogelijk voor schenkers die wegens een laag inkomen geen belasting betalen. Zij kunnen hun gift best laten storten door iemand die wel kans maakt op belastingvermindering.

Vele weldoeners storten giften naar aanleiding van speciale gebeurtenissen zoals jubileum, verjaardag, overlijden, Werelddag Dementie of symposium. Anderen organiseren een benefietactie zoals een wandelmarathon of een wafelslag om ons te kunnen sponsoren.

Alle redenen zijn geschikt om een goed doel als onze Liga te steunen!

Het is belangrijk om te weten dat er geen fiscale attesten mogen uitgereikt worden voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker.

Bijvoorbeeld als een school een actie onderneemt waarbij leerlingen gezamenlijk geld inzamelen voor onze Liga, dan mag diegene (bv. een leraar) die het opgehaalde geld op onze bankrekening stort geen fiscaal attest voor de collectieve gift ontvangen.

Bij de omschrijving van een storting van een collectieve gift, dient ook steeds te worden vermeld ‘collectieve gift’.    

 

U kan onze goede bedoelingen ook steunen door ons te vermelden in uw testament. Legaten zijn voor ons een welkome bron van inkomsten en u mag er gerust in zijn dat wij uw nalatenschap alle eer zullen aandoen.

Dankzij giften en legaten is Alzheimer Liga Vlaanderen gegarandeerd onafhankelijk van politieke, religieuze of economische belangen en kan zij pluralistisch en zelfstandig werken.

Laat ons samen dementie draagbaar maken: doe een gift of vermeld ons in uw testament!

 

De Alzheimer Liga Vlaanderen onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste halfjaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

 

Als stichting van openbaar nut helpt Donorinfo je met het uitkiezen van filantropische organisaties die financieel bona fide zijn. Al sinds 2005 vind je op donorinfo.be info over de activiteiten en de gecontroleerde financiële middelen van Belgische filantropische organisaties. Ook de jaarrekeningen van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw vind je in alle transparantie terug op donorinfo.be.

Onze gecontroleerde cijfers worden in alle transparantie gepubliceerd op donorinfo.be’.