Bijdrage

Uiteraard hoeft u niet noodzakelijk lid te worden, maar maakt u ons en alle lotgenoten ook zeer blij met een financiële gift!

 

Stort uw bijdrage op ons ING rekeningnummer

Rekening nr: 310-1035580-94 IBAN BE87 3101 0355 8094 Bic BBRUBEBB  

 

De Alzheimer Liga is erkend om legaten te aanvaarden.

De Alzheimer Liga Vlaanderen onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste halfjaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

 

Als stichting van openbaar nut helpt Donorinfo je met het uitkiezen van filantropische organisaties die financieel bona fide zijn. Al sinds 2005 vind je op donorinfo.be info over de activiteiten en de gecontroleerde financiële middelen van Belgische filantropische organisaties. Ook de jaarrekeningen van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw vind je in alle transparantie terug op donorinfo.be.

Onze gecontroleerde cijfers worden in alle transparantie gepubliceerd op donorinfo.be’.