De 10 geboden van communicatie

Ga dicht bij de persoon staan

Zeg zijn naam

Raak zijn lichaam aan

Ga voor hem staan op gelijke hoogte

Maak oogcontact

Spreek traag en duidelijk

Benadruk uw woorden met gebaren en aanrakingen

Gebruik eenvoudige, concrete woorden en korte zinnen

Deel niet meer dan één boodschap per keer mee

Gebruik affirmatieve uitspraken en houdingen