Duo-legaat

Het 'duo-legaat', een formule in het voordeel van uw erfgenamen én van de vzw Alzheimer Liga Vlaanderen!

Het is wettelijk mogelijk om uw erfgenamen minder successierechten te laten betalen indien er tegelijkertijd een vereniging zonder winstoogmerk als de Alzheimer Liga Vlaanderen mee wordt opgenomen in uw testament!

Dit zogenaamde 'duo-legaat' staat vermeld in artikel 64, alinea 2 van de wetgeving op de successierechten. Daarin wordt gesteld dat men in een testament kan bepalen dat persoon A een legaat ontvangt dat volledig vrij is van successierechten op voorwaarde dat persoon B de successierechten van persoon A betaalt. 

Een duo-legaat moet aan drie voorwaarden voldoen:

 

Het voordeel van het duo-legaat ligt in het verschil in verschuldigde successierechten.

Privé-personen betalen tot 65% waar de Alzheimer Liga Vlaanderen maar 8,5% betaalt!

De hoogte van de successierechten voor privé-personen hangt af van het bedrag van de nalatenschap en de graad van verwantschap tussen erflater en erfgenamen.

Voorbeeld

Maria is weduwe en heeft geen kinderen maar wel een neef Robert.Ze bezit 250.000 euro en wil dat haar neef zoveel mogelijk hiervan netto erft.


Klassiek testament

Maria laat 250.000 euro na aan Robert en niets aan de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Robert betaalt 142.500 euro successierechten (45% op eerste 75.000 euro, 55 % op volgende 50.000 euro en zelfs 65 % op volgende 125.000 euro) en houdt maar 107.500 euro over.

 

Duo-legaat

Maria laat 150.000 euro na aan Robert en 100.000 euro aan de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Robert ontvangt netto 150.000 euro omdat hij wordt vrijgesteld van successierechten en krijgt dus een extra voordeel van 42.500 euro. De Alzheimer Liga Vlaanderen betaalt 86.000 euro successierechten (8,5% op haar deel van 100.000 euro, 45% op de eerste 75.000 euro van Robert, 55% op de volgende 50.000 euro en 65% op de laatste 25.000 euro) en houdt dus 14.000 euro over. 

Iedereen wint behalve de Belgische Staat die 56.500 euro minder successierechten krijgt!

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat Maria via het duo-legaat een groter bedrag kan nalaten aan haar neef Robert én tegelijkertijd een mooie schenking kan doen aan de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Voor de opmaak van een duo-legaat kan u bij elke notaris terecht: denk er tijdig aan!

U kan onze folder over het duo-legaat gratis aanvragen bij het secretariaat: secretariaat@alzheimerliga.be of 014 43 50 60.

Testament.be     BEKIJK HIER DE NIEUWE TV-SPOT!