Activiteiten & vormingen

Activiteitenkalender

Werelddag Dementie 2017

Werelddag Dementie 2017
21 september 2017 - Roeselare

'Dementie in Beweging'


Inschrijven is mogelijk - Opgelet, optie 1 van het namiddagprogramma (dementievriendelijke belevingswandeling) is volzet!

21/09/2017 Lees meer »

Vormingsreeks Familiegroepen (Jong)Dementie begeleiden

Leuven

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw biedt een nieuwe vormingsreeks aan ter ondersteuning van de (nieuwe) Familiegroepen (Jong)Dementie.

Deze vormingsreeks richt zich op alle kandidaat-vrijwilligers (vrijgestelde professionelen en andere geïnteresseerden die zich willen engageren voor de Alzheimer Liga Vlaanderen) én de huidige vrijwilligers. De vormingen zijn bijzonder relevant voor de moderators.

03/10/2017 - 17/10/2017 Lees meer »

Vorming Sociale Kaart

12/10/2017 - Leuven

Er bestaat een uitgebreid aanbod van hulp- en dienstverlening, hulpmiddelen, premies en tegemoetkomingen voor personen met (jong)dementie en hun mantelzorgers. Verschillende mensen maken daar gebruik van. Toch zijn er nog een groot aantal mensen die onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaande aanbod.

12/10/2017 Lees meer »

Ontmoetingsdag Jongdementie 2017

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Alzheimer Liga Vlaanderen vzw een 'Ontmoetingsdag Jongdementie'. De 6e editie gaat door op zaterdag 18 november 2017 in het provinciehuis in Leuven.

18/11/2017 Lees meer »

Vorming Sociale Kaart

07/12/2017 - Hasselt

Er bestaat een uitgebreid aanbod van hulp- en dienstverlening, hulpmiddelen, premies en tegemoetkomingen voor personen met (jong)dementie en hun mantelzorgers. Verschillende mensen maken daar gebruik van. Toch zijn er nog een groot aantal mensen die onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaande aanbod.

07/12/2017 Lees meer »