Basisvorming: ‘Familiegroepen Dementie begeleiden’

Algemene info

Locatie: Jeugdherberg de Blauwput Leuven

13/11/2018 - 13/11/2018

Dinsdag 13 november 2018 - Jeugdherberg de Blauwput Leuven

Indien externen de vraag neerleggen om een Familiegroep (Jong)Dementie op te starten, wordt er naar de educatief stafmedewerker van de Alzheimer Liga Vlaanderen doorverwezen.

De educatief stafmedewerker zal dan met deze personen of instanties contact opnemen en een kennismaking- en opstartvergadering plannen.

Na de kennismaking- en opstartvergadering kan je starten met een Familiegroep (Jong)Dementie. Maar wat is nu juist de bedoeling van de Familiegroep (Jong)Dementie en wie neemt er best wel en niet deel? Tijdens deze interactieve vorming staan we onder meer stil bij alle randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om een Familiegroep (Jong)Dementie succesvol te maken. We denken dan onder meer aan de groep, het programma en de rol van de moderator. Daarnaast overlopen we de verschillende stappen tijdens een FG: van het welkomstwoordje tot de afronding. Ten slotte staan we stil bij belangrijke aandachtspunten, zoals de huisregels.

Docent

Laura Weyns, educatief stafmedewerker Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, vergezeld door het (mede) provinciaal steunpunt

Data en locaties

13 november 2018 van 9.30u tot 16.30u Middagpauze met broodjes is voorzien tussen 12.30u en 13.30u Jeugdherberg de Blauwput (grote zaal), Martelarenlaan 11, 3010 Leuven

Donderdag 13 december 2018 van 9.30u tot 16.30u Middagpauze met broodjes is voorzien tussen 12.30u en 13.30u WZC Sint-Elisabeth, Zwaluwenstraat 2, 8400 Oostende

Inschrijven

Inschrijven kan via secretariaat@alzheimerliga.be tot twee weken voor de betreffende vorming. Indien er minder dan 5 deelnemers zijn, wordt de vorming geannuleerd.

Betalingsvoorwaarden

Gratis voor alle (kandidaat-)vrijwilligers