Vorming Sociale Kaart

Algemene info

Locatie: Jeugdherberg 'De Blauwput', Martelarenlaan 11, 3000 Leuven

12/10/2017

12/10/2017 - Leuven

Er bestaat een uitgebreid aanbod van hulp- en dienstverlening, hulpmiddelen, premies en tegemoetkomingen voor personen met (jong)dementie en hun mantelzorgers. Verschillende mensen maken daar gebruik van. Toch zijn er nog een groot aantal mensen die onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaande aanbod.

In deze vorming worden verschillende aandachtspunten besproken:

• Aanspreekpunten voor én na de diagnose • Specifieke hulp in geval van jongdementie • Overzicht van hulpdiensten binnen- en buitenshuis ter ondersteuning van de mantelzorgers • Uitkeringen en tegemoetkomingen • Juridische informatie (onder meer de wetgeving rond ‘bewind’)

Datum en locatie:

12/10/2017 - Jeugdherberg 'De Blauwput', Martelarenlaan 11, 3000 Leuven
Van 9u30 tot 12u30

Doelgroep: Deze vorming is bedoeld voor alle vrijwilligers van de Alzheimer Liga Vlaanderen én externe geïnteresseerden, met name familieleden en mantelzorgers van personen met (jong)dementie. Voor de (kandidaat-)vrijwilligers van de Alzheimer Phone National (0800-lijn) is deze vorming een aanrader om de gestelde telefonische vragen zinvol te beantwoorden.

Docenten: Linda Vandeveire (intervisiecoach Alzheimer Liga Vlaanderen) en Laura Weyns (educatief stafmedewerker Alzheimer Liga Vlaanderen)

Inschrijven: Alle vrijwilligers van de Alzheimer Liga kunnen deze vorming gratis volgen. Externe geïnteresseerden kunnen deelnemen voor 15 euro (syllabus inbegrepen) BE87 3101 0355 8094. We vragen aan de geïnteresseerde deelnemers om zich voor 28 september 2017 in te schrijven (via secretariaat@alzheimerliga.be of 014 43 50 60).

Als de vorming niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen, wordt u daarvan minstens 1 week op voorhand van verwittigd en wordt uw inschrijvingsgeld terugbetaald. Als u besluit uw inschrijving te annuleren, verwachten wij daarvan een schriftelijk bericht ten laatste 1 week vóór aanvang van de vorming. Het door u betaalde bedrag wordt dan volledig terugbetaald. Wie later afzegt, betaalt het volledige inschrijvingsgeld. Wie afwezig blijft als de vorming plaatsvindt, betaalt het ganse bedrag. Dit alles geldt, ongeacht de reden van annulatie.