Werelddag Dementie 2018

Algemene info

Locatie: Deinze

22/09/2018

Het centrale thema van de Werelddag dementie 2018 wordt: 'Dementie Inclusief'.  'Samen naar een dementievriendelijke samenleving'. 

U kan nog tot 15 januari 2018 projecten indienen!

Ga naar het inschrijvingsformulier!

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw organiseert, in samenwerking met de regionale expertisecentra dementie, jaarlijks rond 21 september een 'Werelddag Dementie' in Vlaanderen. In 2018 zal die dag doorgaan op zaterdag 22 september in Oost-Vlaanderen.

Het is de bedoeling om te ijveren voor een inclusieve maatschappij waarin mensen met dementie een waardige plaats innemen, waarin aandacht is voor het zo lang mogelijk kunnen participeren en waarin personen met dementie kunnen rekenen op warme aandacht en menswaardige zorg door goed geïnformeerde personen.

Concreet zijn we op zoek naar mensen, steden en gemeenten, onderwijsinstellingen, ouderenvoorzieningen, thuiszorgorganisaties, culturele organisaties en verenigingen die, vanuit het streven naar een dementie-inclusieve samenleving, tegen 22 september 2018 kleine of grotere projecten willen realiseren. 

Via deze link vind je meer informatie over onze projectoproep.

De meest vernieuwende, hartverwarmende, in het oog springende projecten krijgen een forum en komen in aanmerking voor een prijs.

Met deze vooraankondiging willen we je ruim de tijd geven om met deze projectoproep aan de slag te gaan.

Laat ons snel weten of je interesse hebt om mee te werken aan 'Dementie Inclusief'. Doe ons voor 15 januari 2018 een voorstel. Dat doe je best via een mail naar Jan Barbe, voorzitter van de werkgroep 'Dementie Inclusief' (tel 09 223.02.82, GSM 0471 76 54 18 of email: gent@alzheimerliga.be). Ook met al je vragen kan je daar terecht!

Het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden.

We rekenen op jou in het belang van personen met dementie en hun mantelzorgers!

Met dementievriendelijke groeten,

Werkgroep 'Dementie Inclusief'