Help ons helpen

Word lid of donateur
Je kan voor € 10 lid worden van onze Liga en zo onze slagkracht mee vergroten. Je kan als sympathisant een gift doen voor onze werking. Geldelijke steun is onder meer welkom voor onze Familiegroepen (Jong)Dementie, het sympo- sium Jongdementie, de Werelddag Dementie, de Ontmoetingsdag Jongdementie en voor wetenschappelijk onderzoek.

Je kan onze Liga opnemen als goed doel in je testament of een duo-legaat voorzien waardoor de Liga de successierechten van je andere begunstigden betaalt. Als sympathisant ontvang je zoals onze leden gratis ons driemaandelijks tijdschrift ‘Alzheimer’, word je op de hoogte gehouden van al onze activiteiten en krijg je bepaalde kortingen.

Alle giften vanaf € 40 per jaar (lidgeld € 10 niet inbegrepen) geven recht op een fiscaal attest voor het ganse bedrag. Je ontvangt een belastingvermindering van 45 %, tenminste voor zover je belasting dient te betalen!

Help ons helpen op rekeningnummer: BE87 3101 0355 8094

Word vrijwilliger
Als vrijwilliger kan je bijvoorbeeld meehelpen op ons secretariaat of in een werkgroep van de Liga. We hebben de werkgroepen communicatie, vrijwilligersbeleid, evenementen en onderzoek. Je kan je ook inzetten voor een regionale Familiegroep (Jong)Dementie.

Om een Familiegroep (Jong)Dementie op te richten is er een kerngroep nodig, die bestaat uit enkele vrijwilligers. Deze kerngroep behartigt alle taken om de Familiegroep (Jong)Dementie te organiseren (onder meer het programma opstellen, de uitnodigingen opmaken, folders en affiches verspreiden, aanwezigheidslijsten bijhouden, vormingen volgen, informatie verzamelen, beperkte boekhouding bijhouden, deelnemers verwelkomen, zorgen voor een warm onthaal, …).

Voor meer informatie en kandidatuurstelling via het secretariaat: 014 43 50 60 of 0800 15 225 of via de educatief stafmedewerker (contactgegevens: http:// www.alzheimerliga.be/stafmedewerkers).

Doe je mee?