Kansen en mogelijkheden

Dementie is en blijft een aandoening die de mens en de mensen die hij liefheeft, treft in de kern van hun mens-zijn. Toch biedt het dementeringsproces ook kansen aan wie er zich voor open stelt. Veel mantelzorgers leren onvermoede kanten en kwaliteiten van zichzelf kennen en herontdekken de tederheid als middel tot communicatie en contact met hun naaste met dementie. Anderen vinden in het zorgen voor de persoon met dementie een zinvolle en betekenisvolle invulling van hun leven. Het geeft hun leven inhoud en diepte. Geven aan andere mensen is immers een manier om jezelf als waardevol te ervaren.

Maskers vallen weg en je wordt als het ware transparant voor elkaar. Dit biedt de kans om te werken aan de band tussen familieleden. Sommigen vinden een begin van waardering voor elkaar door het zien van de inspanningen en de zorg van elkeen, anderen versterken het gevoel van samenhorigheid, weer anderen herontdekken de kracht van familiebanden. Voor heel wat families liggen hier ook kansen tot herstel van fouten en kwetsuren uit het verleden.

Het is immers nooit te laat om uit te spreken wat voorheen onbesproken bleef, om uit te drukken wat voorheen onmogelijk leek. Een kleine stap maakt het begin van iets nieuws mogelijk. En altijd zullen er in het samenzijn van mensen onvolkomenheden zijn, ook in het samenzijn en samen zorg dragen voor mensen met dementie.