Meter en Peter

Meter- en Peterschap

 

Meter - Prof. Dr. Chantal Van Audenhove

Prof. Dr. Chantal Van Audenhove

Meter worden van de Vlaamse Alzheimer Liga is voor mij een heel bijzondere ervaring.  De  uitnodiging kwam als een verrassing, maar toch ook weer niet helemaal. Het onderzoek dat me samen met het LUCAS team van de KU Leuven al vele jaren boeit is sterk verbonden met de visie en de thema’s van de Liga en haar leden. Waar het onderzoek  van mijn voorgangster, Prof. Van Broeckhoven, over het begrijpen, voorkomen en genezen van de ziekte handelt,  focust het LUCAS-team op de kwaliteit van leven van personen met dementie en van hun mantelzorgers.  De kwaliteit van de zorg en van de zorgomgeving van mensen met dementie zijn belangrijke thema’s en dit kan nooit los gezien worden van de zorg voor de specifieke noden van de mantelzorgers.

In 2000 werd ik zelf ook mantelzorger toen mijn moeder de ziekte van Alzheimer kreeg. Dankzij een goed georganiseerde thuiszorg  kon zij nog vele jaren thuis blijven wonen  en haar laatste jaren bracht ze door in Huis Perrekes in Oosterlo. Het waren tien moeilijke jaren, met veel lastige keuzes, pijn en verdriet. Tegelijkertijd waren het ook jaren van grote verbondheid en veerkracht. Als ik erop terugkijk heeft het me geholpen om  beter te begrijpen, om juistere accenten te leggen en het volledige plaatje mee te nemen.

Ik genoot van de aangename sfeer en de spontane vriendelijke verwelkomingen, de krachtige getuigenissen over jongdementie en de gezellige babbels tijdens de bijeenkomst in Mechelen op 23 november 2013. Veel dank aan de Vlaamse Alzheimer Liga en haar bestuur voor de mooie uitnodiging om me samen met jullie krachtig in te zetten voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

Peter - Jan Van Rompaey                               

Jan Van Rompaey

 

“De ervaring leert dat duizenden patiënten en familieleden in sterke mate geholpen worden door de initiatieven van de Liga.  Steeds meer mensen krijgen op de een of andere manier te maken met dementie.  Vroeg of laat kan dat ook bij u het geval zijn….  Het is goed dat de Vlaamse Alzheimer Liga dan klaar staat om u te helpen.”

 

 

 Jan Van Rompaey