Nieuws

4e Ontmoetingsdag Jongdementie

Zaterdag 28 november 2015 kwamen 165 personen met jongdementie en hun naasten samen in Vayamundo, Oostende.

Daar vond de 4e Ontmoetingsdag Jongdementie van de Alzheimer Liga Vlaanderen in samenwerking met de drie regionale expertisecentra Memo, Sophia en Foton plaats. We konden rekenen op de inzet van een tiental professionelen en vrijwilligers om deze dag waar te maken.

Onze gastheer en peter van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, Jan Van Rompaey, leidde ons door het dagprogramma. Hilde Lamers, directeur van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, en Vanessa Vens, voorzitter van het Sociaal Huis Oostende, heetten ons allen van harte welkom en wezen op het belang van ontmoeting tussen personen met jongdementie en hun naasten.

Vervolgens stelden drie partners zich met hun succesvolle, lokale initiatieven voor. Gudrun Callewaert en Rick de Leeuw staken van wal met ‘Het Ventiel’: een buddywerking voor personen met jongdementie. Daarna volgden Paul Braem met het integraal zorgaanbod jongdementie in de Brugse regio en Charlotte Cool van ECD Sophia met hun regionale Familiegroep Jongdementie regio Kortrijk.

Alle deelnemers waren onder de indruk van de getuigenis van Rick De Leeuw, Gudrun Callewaert en Patrick De Jaegere. Patrick, een 56-jarige man met frontotemporale dementie,  bracht zelf zijn ervaring van onmacht, verlies van controle, frustratie en teloorgang van mogelijkheden. Initiatieven als 'Te Gek!?' en 'Het Ventiel' gaven hem en vele lotgenoten weer wat hoop, levensvreugde en een nieuw doel. Een heel betrokken Rick De Leeuw vertelde: “Het is een verhaal van vriendschap. We moeten het niet te ver gaan zoeken en ons vooral zelf organiseren rond de ziekte.”

Ook professor Dr. Verfaillie, wereldbefaamd om haar stamcelonderzoek, gaf ons de laatste nieuwe inzichten rond frontotemporale dementie. De grote vraag hierbij: “Hoe kunnen stamcellen gebruikt worden  bij het bestrijden van frontotemporale lobaire degeneratie?” (Voor meer informatie: http://www.alzheimerliga.be/gallery/documents/ftd-en-stamcellen-online-2.pdf.) Frontotemporale dementie is een vorm van jongdementie, die personen meestal tussen de leeftijd van 45 en 65 jaar treft.

In de namiddag namen alle deelnemers in kleine groepjes deel aan activiteiten binnen- en buitenshuis. Ze konden vooraf kiezen uit drie wandelingen, een kookworkshop, een schilderworkshop of een relaxatiebeleving bij SeaSens. Een tiental personen met jongdementie en hun mantelzorgers bleven in het Ontmoetingscafé om de namiddag in rust door te brengen met lotgenoten.

Burgemeester Johan Vande Lanotte gaf in zijn slotwoord waardering voor alle personen die de aandoening moeten trotseren en voor de mantelzorgers die met al hun liefde zorgen voor hun naaste met jongdementie. Vervolgens sprak François De Vleeschouwer, voorzitter van de Alzheimer Liga Vlaanderen, met veel voldoening dank uit voor eenieders bijdrage aan deze geslaagde Ontmoetingsdag.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw organiseert over heel Vlaanderen Familiegroepen Dementie, waaronder ook 7 Familiegroepen Jongdementie in samenwerking met lokale partners: in Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Overpelt en Turnhout. Voor een overzicht van de programma’s en locaties: www.alzheimerliga.be.

03 december 2015

« Terug