Nieuws

6e Ontmoetingsdag Jongdementie

I am some buddy

Jaarlijks organiseert Alzheimer Liga Vlaanderen tezamen met partners een Ontmoetingsdag Jongdementie in Vlaanderen. Dit jaar ging deze dag door op 18 november in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant te Leuven. Gastvrouw van de dag was mevrouw Annemie Janssens, consulent van het regionaal expertisecentrum dementie Memo.  

In Vlaanderen leven naar schatting 5400 mensen met jongdementie. Vóór hun 65e levensjaar ervaarden zij reeds de eerste symptomen en werd de diagnose ‘dementie’ vastgesteld. Dit heeft een grote impact op de jonge personen met dementie én op hun naaste omgeving. Tijdige diagnostiek, goede ondersteuning, (zelf)zorg aan huis en buitenshuis zijn cruciaal. Hierbij kan buddywerking een belangrijke rol spelen. De 6e Ontmoetingsdag Jongdementie ‘I am some buddy’ ging hierop in. Meer dan 170 personen met jongdementie, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en buddy’s namen deel!

Op de dagorde stonden getuigenissen over een buddywerking vanuit de beleving van de persoon met jongdementie, zijn naasten en zijn buddy. Ann Baeyens, raadgever van minister van welzijn Jo Vandeurzen sprak hierbij een hartelijke toespraak namens de Vlaamse overheid. Deelnemers konden genieten van diverse ontmoetingsactiviteiten zoals onder meer een stadwandeling, vertoningen van kortfilms,  een rondrit door Leuven, workshops, informatiesessies en spellen. Wie een activiteit wou overslaan, kon  doorlopend terecht in een ontmoetingsfoyer. Heel de dag werd ook een infomarkt opengesteld waarbij het zorg- en begeleidingsaanbod voor jongdementie per provincie werd gepresenteerd. Op de infomarkt gaf men bijzondere aandacht aan de Vlaamse buddywerkingen.  

De 6e Ontmoetingsdag Jongdementie was een organisatie van:

Alzheimer Liga Vlaanderen in samenwerking met Provincie Vlaams-Brabant, De Alzheimer Code, Regionaal Expertisecentrum dementie Memo, Zorgcirkels Jongdementie Leuven, Buddywerkingen ‘Het Ventiel’ en ‘Samendrie’, Woonzorgcentrum Damiaan en woonzorgcentrum Ambroos.

Met steun van:

Pi life sciences consultancy

 

Met bijzondere dank aan:

Provincie Vlaams-Brabant

 

20 november 2017

« Terug