Nieuws

Campagne Vlaams Apothekers Netwerk rond het medicatieschema

Het Vlaams Patiëntenplatform wil graag informeren over de publiekscampagne rond het medicatieschema van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN). 

In de maand mei wil het Vlaams Apothekers Netwerk, met de steun van de Vlaams overheid, het medicatieschema centraal zetten.

Een medicatieschema geeft een overzicht van alle medicatie die een patiënt op een bepaald moment inneemt. Bovendien wordt er per individueel medicament aangegeven wanneer de patiënt welke dosis moet innemen (duur, frequentie en dosering). Hier kan men een medicatieschema terugvinden.

 Een medicatieschema biedt verschillende voordelen:

  • Een medicatieschema kan patiënten helpen om hun geneesmiddelen correct en tijdig in te nemen.
  • Doordat het schema een volledig overzicht geeft van alle medicatie die de patiënt neemt (zowel voorgeschreven medicatie als niet-voorgeschreven medicatie), biedt het apothekers de mogelijkheid om problemen met geneesmiddelen zoals interacties of bijwerkingen beter op te sporen. Dit is belangrijk in het kader van veilig geneesmiddelengebruik.
  • Het schema kan de communicatie over geneesmiddelengebruik tussen patiënten, mantelzorgers en zorgverleners (zoals artsen, apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen, …) verbeteren. Patiënten kunnen het schema meenemen naar de huisarts, het ziekenhuis, de apotheker, … zodat hun zorgverleners goed op de hoogte zijn van hun geneesmiddelengebruik.

Elke patiënt kan in de apotheek een medicatieschema laten opstellen. De apotheker zal de patiënt helpen om dit schema actueel te houden bij wijzigingen in zijn medicatiegebruik.

Klik hier voor meer informatie over de publiekscampagne van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN).

De campagnefilmpjes zijn te bekijken op YouTube:

 

15 mei 2014

« Terug