Nieuws

Een dementievriendelijk lokaal bestuur: daar wordt iedereen beter van!

Elke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een of andere vorm van dementie heeft. Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 202.000, hiervan zijn er ongeveer 6.000 jonger dan 65 jaar. Vlaanderen telt vandaag 122.000 mensen met dementie. De voorspelling is dat in 2060 dat aantal zal verdubbelen.

Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging. Niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving. Een dementievriendelijke gemeente kan hier een belangrijke rol spelen. Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen willen Alzheimer Liga Vlaanderen vzw (ALV), het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV) Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) daarom het concept ‘dementievriendelijke gemeente’ in de aandacht plaatsen.

Ongeveer 70% van de mensen met dementie leeft thuis. Een dementievriendelijke omgeving, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven en hun levenskwaliteit toeneemt, betekent ook dat we de kosten beheersbaar proberen te houden. Een goede woonomgeving waar er voldoende zorg en ondersteuning beschikbaar is, verhoogt het welbevinden bij personen met dementie en hun omgeving. Het concept ‘dementievriendelijke gemeente’ staat niet los van het concept ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ zoals dat door de Wereldgezondheidsorganisatie voorop wordt gesteld. Een dementievriendelijke gemeente draagt zorg in de meest brede zin van het woord. Ze zorgt ervoor dat mensen met dementie nog meetellen en maakt van het behouden van hun sociale identiteit een vanzelfsprekendheid. Het zijn de warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen binnen de gemeente die de realisatie van de dementievriendelijke acties kunnen waarmaken.

Een dementievriendelijke stad of gemeente is goed voor iedereen; zeker voor  mensen met dementie zelf, hun mantelzorgers, naasten en iedereen die bij de zorg voor hen betrokken is. Laat je overtuigen door de film ‘You’ll never walk alone’, de ‘call to action’ van EDV, ALV, VVSG en KBS. Bekijk hier film. Je vindt ze ook terug op via https://youtu.be/KdU9gSdvldU)

Bouw mee aan een dementievriendelijk Vlaanderen!

Om dit te bereiken kunnen lokale besturen die dementievriendelijk willen worden zich focussen op een aantal kernthema’s. Deze kan men gebundeld vinden in de ‘dementiemeter’. De volgorde van de items in de dementiemeter heeft geen gradatie. Alle items zijn evenwaardig. Werken aan een ‘dementievriendelijke gemeente’ gaat immers over een beweging, het is nooit voltooid. Kleine successen kunnen grote veranderingen teweegbrengen.

Download hier de dementiemeter

 

Daarnaast is er een kader ontwikkeld, een ‘dementievriendelijk groeipad’, waarbij gemeenten intern kunnen aftoetsen hoe duurzaam en inclusief zij beleidsmatig werken aan een ‘dementievriendelijke gemeente’. Dit instrument is voornamelijk bedoeld om hun visie en plan van aanpak intern te bekijken. Ook hier is het niet de bedoeling om gradaties te benadrukken. Elke stad of gemeente werkt op een verschillende manier aan een dementievriendelijk beleid met eigen mogelijkheden.

Download hier het dementievriendelijk groeipad

 

Via de webpagina www.dementievriendelijk.vlaanderen is het tenslotte de bedoeling om zicht te krijgen op dementievriendelijke gemeenten en steden in Vlaanderen, elkaar via de ingevulde dementiemeter te inspireren en te informeren. Via dit platform wordt de nodige ondersteuning geboden aan lokale besturen in het kader van dementievriendelijke engagementen. Dat is broodnodig, want mensen met dementie thuis en in de residentiële zorg integraal deel laten uitmaken van de samenleving daar wordt iedereen beter van. Met de ‘dementiemeter’, het ‘dementievriendelijk groeipad’ en de onlinereferentie www.dementievriendelijk.vlaanderen schakelen wij alvast een versnelling hoger op weg naar een dementievriendelijk Vlaanderen.

Doe mee en zet jouw stad of gemeente mee op de kaart!

Laat via dementievriendelijk@vvsg.be weten dat je als stad of als gemeente de dementiemeter hebt ingevuld en op jouw stedelijke/gemeentelijke website hebt gepubliceerd.

Jouw stad of gemeente komt dan op de dementievriendelijke kaart van Vlaanderen.

16 oktober 2017

« Terug