Nieuws

Financiƫle ondersteuning voor personen met jongdementie

Gezinnen van personen met jongdementie hebben vele kosten en nood aan een zeer goede ondersteuning. Maar daar komt nu verandering in. De Vlaamse Regering maakt op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een bedrag vrij van ruim 3 miljoen euro.

De Alzheimer Liga Vlaanderen, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, het regionaal expertisecentrum dementie Memo en andere partnerorganisaties ijveren reeds een geruime tijd voor meer ondersteuning van personen met jongdementie én van hun naasten. We zijn dan ook zeer verheugd met het prachtig nieuws[1] dat er voor betrokkenen financiële ondersteuning wordt voorzien waarbij kwaliteitsvolle opvang wordt gewaarborgd.

Naar schatting leven 1.800 mensen in Vlaanderen met een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). De ondersteunende zorg voor hen is in Vlaanderen de afgelopen jaren sterk uitgebreid, maar voor een deel van hen is de financiële draagkracht onvoldoende en dreigt hun gezin in een precaire situatie verzeild te geraken, in het bijzonder voor wie in een woonzorgcentrum is opgenomen. Om deze gezinnen vooruit te helpen maakte de Vlaamse Regering op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een bedrag vrij van ruim 3 miljoen euro.

Jongdementie is een aandoening die ertoe kan leiden dat wie ermee kampt – op termijn – genoodzaakt is om buiten het gezin in een aangepaste omgeving te gaan wonen en verzorgd te worden. De opname in een woonzorgcentrum kan hiervoor een oplossing bieden. Voor gezinnen waarvan vader of moeder door jongdementie getroffen wordt, betekent dit, naast de verwerking van de aandoening en het uit huis plaatsen van de getroffen persoon, vaak ook financiële zorgen.  

Buffer tegen plotse inkomensdaling

De combinatie van de zware zorgkost met veelal een plotse inkomensdaling in het gezin kan problematisch zijn. Vaak is bij deze gezinnen de lening van het huis nog niet volledig afbetaald, gaan de kinderen nog naar school of de universiteit en valt er door de ziekte een deel van het inkomen weg. Uit gesprekken met gezinnen die geconfronteerd worden met jongdementie blijkt dat, naast de verwerking van de aandoening en de organisatie van de thuiszorg en -mantelzorg, de uiteindelijke beslissing tot opname in een woonzorgcentrum een precair scharniermoment is dat een grote impact heeft op het gezinsbudget. Het verblijf in een woonzorgcentrum van de persoon met jongdementie kan het gezin financieel in een uitermate kwetsbare situatie doen belanden. De kostprijs van een verblijf in een woonzorgcentrum kan dan een reden zijn waarom een opname uitgesteld of geweigerd wordt, met het risico op overbelasting van de mantelzorgers.

               “De financiële toegankelijkheid van het woonzorgcentrum voor deze specifieke                 

               doelgroep moet worden gevrijwaard. Een opname in een gespecialiseerd    

               woonzorgcentrum met een betaalbaar perspectief kan vermijden dat het gezin

               verarmt door de ziekte en de noodzakelijke zorgverlening. De financiële

               ondersteuning die we nu bieden voor personen met jongdementie kan voor hen en

               hun gezin een betekenisvolle uitkomst bieden.”

 

                 Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kwaliteitsvolle opvang en betaalbare factuur

De oplossing die nu wordt voorzien, omvat twee luiken:
1. Bijkomend personeel en werkingsmiddelen voor kwaliteitsvolle, gespecialiseerde zorg en ondersteuning van de persoon met jongdementie én zijn familie of gezin. Dit geldt voor Vlaamse woonzorgcentra die reeds beschikken over een bijkomende erkenning als RVT en gespecialiseerd zijn in de zorg voor personen met jongdementie. Er zal gewaakt worden op een goede spreiding van de beschikbaarheid van deze plaatsen over heel Vlaanderen.
2. Een forfaitaire financiële korting per dag op de factuur van het woonzorgcentrum. De geselecteerde woonzorgcentra met een specialisatie in zorg en ondersteuning van personen met jongdementie ontvangen hiervoor een jaarlijkse werkingssubsidie.

Het regelgevend kader wordt opgemaakt om zo snel mogelijk in voege te treden.

Meer weten? Zie www.jongdementie.info.[1] Persmededeling van Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25/09/2018

25 september 2018

« Terug