Nieuws

Huisapotheker: een nieuwe dienst voor een betere opvolging van chronische patiƫnten

Samen met de zorgverstrekkers wil minister Maggie De Block de gezondheidszorg efficiënter en veiliger maken. Hierin is een specifieke taak voor de apotheker weggelegd: vanaf 1 oktober kunnen patiënten met chronische ziekten een huisapotheker kiezen.

Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken. Dankzij die begeleiding krijgen patiënten meer controle over hun gezondheid en kunnen ze langer zelfstandig blijven. Om zo’n duurzame therapeutische relatie met hun apotheker op te starten, worden patiënten met een chronische ziekte vanaf vandaag uitgenodigd een overeenkomst te ondertekenen met de apotheker van hun keuze.

Bijna één op de vier Belgen lijdt aan een chronische ziekte en moet daarvoor tenminste één geneesmiddel op regelmatige basis nemen.[1] Een correct medicatiegebruik is cruciaal voor de veiligheid en de doeltreffendheid van de behandeling, maar uit studies blijkt dat de helft van de chronische patiënten hun medicatie niet optimaal gebruikt.1

70 tot 80% van de patiënten met een chronische aandoening woont nog thuis en kan (met wat hulp) voor zichzelf zorgen. De proactieve begeleiding van een huisapotheker binnen de samenwerking met andere zorgverstrekkers zoals de huisarts, de verpleegkundige, … moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk chronische patiënten zo lang mogelijk hun onafhankelijkheid kunnen behouden. Het correct gebruik van geneesmiddelen is daarbij belangrijk, want het helpt complicaties te vermijden en het ziekteproces af te remmen.

Huisarts en huisapotheker: complementair

Net zoals de huisarts verantwoordelijk is voor het Globaal Medisch Dossier, is de huisapotheker verantwoordelijk voor het Farmaceutisch Dossier van de patiënt. Hij kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren tot beter medicatiegebruik en wordt de contactpersoon voor alle informatie over de medicatie van de patiënt Hij werkt nauw samen met de (huis)arts en andere zorgverstrekkers van de patiënt. Die interdisciplinaire samenwerking zal de kwaliteit van zorg voor de chronische patiënt ten goede komen.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Vanaf 1 oktober kunnen patiënten met chronische ziekten zelf een apotheker kiezen als huisapotheker. Dit is de vertrouwde apotheker die men kiest om de medicatie van de patiënt op te volgen en hem te begeleiden bij het goed gebruik ervan geneesmiddelen. Hierbij bezorgt de huisapotheker de patiënt een persoonlijk medicatieschema dat steeds wordt aangepast wanneer nodig. Deze dienstverlening is gratis voor de patiënt en geldt voorlopig voor elke ambulante chronische patiënt die het laatste jaar minstens vijf terugbetaalde geneesmiddelen gebruiken, waarvan tenminste één op chronische basis.

 

Feiten:

 • 4.882 apotheken in België[2]
 • 500.000 patiënten per dag in de apotheek2
 • 86% van de patiënten heeft een vaste apotheker; in 82,5% van de      gevallen is dat de dichtstbijzijnde apotheker[3]
 • 97% van de Belgische patiënten is tevreden over de      dienstverlening van zijn apotheker3
 • 85% vindt dat zijn apotheker meer een raadgever      is dan een handelaar3

 

De taken van de huisapotheker:

 • een volledig zicht hebben op de medicatie van de patiënt
 • een medicatieschema ter beschikking stellen van de patiënt en de      andere betrokken zorgverleners
 • de patiënt een persoonlijke begeleiding garanderen
 • samenwerken met de huisarts en de andere zorgverstrekkers van de      patiënt, en als contactpersoon optreden voor alle informatie in verband      met de medicatie van de patiënt

 

Hoe gaat de huisapotheker hiervoor te werk?

 • bij elke aflevering van een geneesmiddel gaat hij de      medicatiehistoriek na of dit geneesmiddel veilig is voor de patiënt
 • ook alle geneesmiddelen die gebruikt worden zonder voorschrift      worden geregistreerd, alsook gezondheidsproducten die invloed kunnen      hebben op de werking van je andere geneesmiddelen.
 • alle relevantie informatie kan de huisapotheker delen via een      gedeeld farmaceutische dossier met de andere apothekers bij wie de patiënt      langsgaat, zodat de patiënt bijvoorbeeld ook bij de apotheker van wacht      het correcte advies krijgt.
 • hij werkt samen met huisarts en andere zorgverleners.
 • hij voorziet een medicatieschema dat de correcte      gebruiksinstructies bevat en de patiënt kan meenemen naar andere      zorgverleners zodat men daarmee rekening kan houden bij verdere      behandeling (bv. in het ziekenhuis).

Meer info: Geert Heungens 0475 39 88 60 – Michaël Storme  0486 21 12 41

 [1] Bron: https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/CROSPNL/HISNL/his08nl/4.chronische%20aandoeningen.pdf

[2] Bron: APB Statistics, 2016

[3] Bron: studie door Test Gezond (Test-Aankoop) verschenen in juni 2015

07 december 2017

« Terug