Nieuws

Kennisagenda "Op weg naar moderne dementiezorg"

Om de praktijk van dementiezorg en wetenschap in Vlaanderen nog beter op elkaar af te stemmen, hebben de Expertisecentra Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen een kennisagenda gepubliceerd.

Die brengt in beeld welke kennisvragen onvoldoende beantwoord zijn, waar de prioritaire kennisleemtes zitten en op welke plaatsen onderzoeks- en innovatie-initiatieven het meest kunnen bijdragen aan een moderne dementiezorg in Vlaanderen.

Naar de kennisagenda 

05 januari 2015

« Terug