Nieuws

Memorandum

In Vlaanderen leven ongeveer 132.000 personen met dementie. Dat aantal zal hoogstwaarschijnlijk tegen 2035 aangroeien met 42,7%. Tegen 2060 zal er zelfs sprake zijn van een verdubbeling. Bovendien treft dementie ongeveer drie keer zoveel betrokken mensen dan de persoon met dementie zelf: naasten die voor de zorg instaan en professionele hulpverleners. Nu al heeft 73% van de Vlaamse bevolking iemand met dementie in zijn direct sociale omgeving (Ipsos-survey, zomer 2018).

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2019 schreven de Alzheimer Liga Vlaanderen en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met de regionale expertisecentra dementie een gemeenschappelijk memorandum. Met deze nota inspireren en roepen we op tot het uitbouwen van een dementievriendelijk Vlaanderen. Dit memorandum kan u hier raadplegen.

21 december 2018

« Terug