Nieuws

Mensen met dementie aan het woord: help jij mee?

In het kader van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ willen we mensen met dementie en hun naasten meer dan ooit een stem geven. En deze ambitie vertalen we in een concreet engagement dat een primeur is voor België: de opstart van een eerste Vlaamse Werkgroep voor Mensen met dementie.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV) zal dit hand in hand doen met de Alzheimer Liga Vlaanderen (ALV). “In Vlaanderen kunnen we veel leren van mensen met dementie. Zij zijn de experts”, zegt communicatiemedewerker Olivier Constant (EDV). “De inzichten van mensen met dementie zijn cruciaal bij dementievriendelijke initiatieven en beslissingen”, stelt directeur Jurn Verschraegen (EDV). “Maar ook voor een goede omgang met mensen met dementie moet hun stem gehoord te worden. We dienen niet over hen te spreken, maar met hen!”, zegt directeur Hilde Lamers (ALV).

Heb je interesse om als persoon met dementie of mantelzorger mee de schouders te zetten onder de opstart van een ‘Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie’ of ken je iemand die hieraan graag zou meebouwen? Laat het ons weten via olivier.constant@dementie.be.

31 mei 2018

« Terug