Nieuws

Open uitnodiging om deel te nemen aan de Groep 'Beter oud worden'

Ouderen beter ondersteunen, thuis en in de buurt

Zelfregie, zelf- en samenredzaamheid van ouderen. Vanuit deze gedachte lanceert de Koning Boudewijnstichting een open oproep aan personen vanaf de leeftijd van 65 jaar om deel te nemen aan de Groep ‘Beter oud worden’ die de Stichting de komende jaren advies kan geven bij haar activiteiten om ouderen in de toekomst beter te ondersteunen, hun levenskwaliteit te verbeteren, thuis en in de buurt.

Bent u 65 jaar of ouder en bent u bereid om vanuit uw ervaringskennis deel te nemen aan een halfjaarlijks overleg van een halve of volledige dag met andere 65-plussers? Waarom niet samen praten over hoe beter ouder worden? Wat zijn uw ervaringen en voorstellen om ouderen beter te ondersteunen? Sociale contacten, welzijn, onafhankelijkheid en afhankelijkheid zijn voorbeelden van thema’s die aan bod komen. Wilt u zulk een engagement gedurende een periode van één of twee jaar overwegen?

Als u zich aangesproken voelt, dan nodigen wij u graag uit om u kandidaat te stellen voor deze groep. De Stichting hoopt om een diverse groep van 16 deelnemers te kunnen samenstellen. Daarom vindt er een selectie plaats op basis van de volgende criteria: gender, leeftijd (tot 80 jaar of meer), woonplaats, familiale situatie, opleiding, (voormalig) beroepsleven en motivatie.

De startbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 23 juni e.k. van 10u tot 13u in de lokalen van de Stichting, Brederodestraat 21 – 1000 Brussel. Deze bijeenkomst is vooral gericht op onderlinge kennismaking en een verkenning en verdieping van de resultaten van de eerste peiling of barometer over levenskeuzes bij ouderen.

Tijdens de startvergadering bekijken we in overleg met de hele groep welke dagen het meest geschikt zijn en waar en hoe de (halve-)dagen worden georganiseerd. Onkosten worden uiteraard vergoed. De groep fungeert in de eerste plaats als klankbordgroep, maar deelnemers kunnen desgewenst ook participeren aan workshops en conferenties die de Stichting organiseert.

Er zal ook tijd zijn voor een losse babbel, ontspanning of een lekkere maaltijd. Op deze wijze levert u niet alleen een bijdrage aan de verbetering van de levenssituatie van ouderen, maar legt u wellicht ook nieuwe contacten en breidt uw kennissenkring uit.

Mogen wij u vragen om het formulier achter deze link ingevuld terug te bezorgen aan prête.p@kbs-frb.be voor 22 mei 2017?

Voor meer informatie, contacteer:

Pascale Prête: 02 549 02 92 of Tinne Vandensande: 02 549 02 75

10 mei 2017

« Terug