Nieuws

Opiniestuk Pfizer en alzheimeronderzoek

De mededeling dat farmagigant Pfizer stopt met het onderzoek naar medicijnen tegen Parkinson en Alzheimer, zorgt voor een schokgolf in de publieke opinie. Mogelijks ook bij U die zich zo hard inzet voor mensen met dementie én hun naaste omgeving.

Zowel kranten als de VRT boden en/of bieden nog steeds aandacht aan deze stopzetting. Hun redacties hebben commentaar & inzichten van onder meer onze directeur gevraagd. Zij benadrukte de missie en visie van onze Liga. Naast het belang van klinisch en farmaceutisch onderzoek duidde zij op het belang van lotgenotencontact, psycho-educatie en kwalitatieve zorg voor betrokkenen.

Niet alleen binnen de Liga maar ook bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en bij de Stichting Alzheimer Onderzoek kwam het nieuws van de stopzetting hard over. Daarom schreven we samen een opinietekst die wij gisteren naar de media hebben verstuurd. Inmiddels weten wij dat Knack het stuk heeft gepubliceerd:http://www.knack.be/nieuws/belgie/stekker-uit-het-alzheimeronderzoek-slag-in-het-gezicht-van-mensen-met-dementie-nu-en-later/article-opinion-949773.html

Langs deze weg willen wij U op het hart drukken dat Uw zorg, vrijwilligerswerk én bejegening voor mensen met dementie goud waard is! Samen met U kunnen we dementie draagbaar maken. Wij danken met waardering en genegenheid voor Uw inzet.

Met vriendelijke groeten

Namens bestuur, directie en staf
Alzheimer Liga Vlaanderen

12 januari 2018

« Terug