Nieuws

Werelddag Dementie 2018

Dementie Inclusief

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw organiseert in samenwerking met andere organisaties jaarlijks in de week van 21 september een “Werelddag Dementie” in Vlaanderen. In 2018 gaat die dag door op zaterdag 22 september in Deinze (Oost-Vlaanderen).

Vanaf 9u30 tot 16u30 bieden wij een programma aan met onder meer een uiteenzetting over “Samen naar een dementievriendelijke samenleving” gevolgd door een kort overzicht van de ingediende projecten en doelstellingen. Tussendoor brengt Luk De Bruycker korte fragmenten van zijn monoloog ‘Pappie’. Na de lunch is er keuze uit verschillende activiteiten, waarbij het ‘samenhorigheidsgevoel’ primeert. Tot slot worden de gelauwerde projecten bekendgemaakt en volgt er een receptie, aangeboden door de Stad Deinze.

Het is de bedoeling om te ijveren voor een inclusieve maatschappij waarin mensen met dementie een waardige plaats innemen, waarin aandacht is voor het zo lang mogelijk kunnen participeren en waarin personen met dementie kunnen rekenen op warme aandacht en menswaardige zorg door goed geïnformeerde personen.

Concreet zijn we op zoek gegaan naar mensen, steden en gemeenten, onderwijsinstellingen, ouderenvoorzieningen, thuiszorgorganisaties, culturele organisaties en verenigingen die, vanuit het streven naar een dementie-inclusieve samenleving kleine of grotere projecten willen realiseren. Er werden tal van projecten ingediend.  

Een jury zal nu de meest vernieuwende, hartverwarmende, in het oog springende projecten selecteren en aan de initiatiefnemers een forum aanbieden op de Werelddag Dementie in Deinze.

De projecten worden beoordeeld en zullen gelauwerd worden volgens vooropgestelde criteria:  

  • Projecten die bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving, waarin personen met dementie een waardige plaats hebben.
  • Projecten die via wetenschappelijk onderzoek de pijnpunten blootleggen, mogelijkheden aan de oppervlakte brengen en bijdragen aan toekomstgerichte ideeën voor een dementie-inclusieve samenleving.
  • Praktijk ondersteunende projecten waarin studenten worden uitgedaagd om in een open creatieve geest en met ongeremd enthousiasme nieuwe wegen te bewandelen in de zorg voor en de benadering van personen met dementie.
  • Projecten waarbij personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen participeren in laagdrempelige sociaal-culturele of sportieve initiatieven.
  • Projecten waarbij de stem van personen met dementie zelf wordt gehoord.
  • Projecten waarvan de mantelzorger en de personen met dementie zich door een inclusieve kijk op dementie beter erkend en gedragen voelt.
  • Projecten die een verbetering in het dagelijkse leven van de personen met dementie beogen.
  • Projecten die voorlopige of definitieve resultaten kunnen voorleggen tegen 22 september 2018.

 

Heb je vragen of mocht je interesse hebben om mee te stappen in “Dementie Inclusief”, gelieve dan contact te nemen met Jan Barbe, voorzitter werkgroep “Dementie Inclusief” (tel 09 223 02 82, GSM 0471 76 54 18 of email: gent@alzheimerliga.be).

We rekenen op jou in het belang van personen met dementie en hun mantelzorgers!

 

Met dementievriendelijke groeten,
Werkgroep “Dementie Inclusief”

 

 

29 januari 2018

« Terug