Nieuws

Vlaams Patiƫntenplatform informeert over toestemming gegevensdeling

Als patiënt je toestemming geven voor het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens:

 • Hoe moet dit?
 • Welk doel heeft de gegevensdeling en welke voordelen biedt het?
 • Over welke gezondheidsgegevens gaat het?
 • Welke zorgverleners kunnen toegang krijgen?

 

Je toestemming al Gegeven voor het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens?

Situering 

Om een kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen, hebben zorgverleners vaak nood aan je gezondheidsgegevens om veilige en kwaliteitsvolle zorg te bieden. Het delen van je gegevens kan er onder andere voor zorgen dat

 • je niet telkens opnieuw je medisch verhaal moet herhalen,
 • je dubbele onderzoeken kan vermijden en
 • de communicatie tussen je verschillende zorgverleners verbetert.

Binnen onze gezondheidszorg bestaan er momenteel verschillende elektronische netwerken om ervoor te zorgen dat het delen van gezondheidsgegevens vlot, maar ook beveiligd gebeurt. Bijvoorbeeld:

 •  Vitalink: In het kader van een betere samenwerking binnen de eerstelijnszorg[1]  heeft de Vlaamse Overheid Vitalink opgericht. De zorgverleners uit de eerste lijn zullen vanuit hun eigen elektronische patiëntendossier informatie kunnen overdragen naar een centrale databank om gezondheidsgegevens zoals vaccinatiegegevens, een medicatieschema of het kerndossier van de huisarts met de andere betrokken zorgverleners te delen. (Meer informatie: www.vitalink.be)

 

 • Het gedeeld farmaceutisch dossier: In een farmaceutisch dossier noteert de apotheker de geneesmiddelen die hij aan een patiënt aflevert. De apotheker gebruikt dit dossier onder andere om mogelijke problemen zoals bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen. De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) hebben een beveiligd systeem ontwikkeld om dit  farmaceutisch dossier tussen  apothekers delen. Apothekers zullen dan toegang kunnen hebben tot de medicatiegeschiedenis van een patiënt op het moment dat die hen om de aflevering van een geneesmiddel vraagt. Ongeacht de plaats van de aflevering - bijvoorbeeld de apotheek van wacht - geniet de patiënt zo van een maximale bewaking van zijn medicatieveiligheid.

 

 • Het hub-metahub-systeem: Dit uitwisselingssysteem zal het voor ziekenhuisgeneesheren, huisartsen en specialisten mogelijk maken om bepaalde gezondheidsgegevens van hun patiënten met elkaar uit te wisselen. Zo kunnen bijvoorbeeld gegevens uit het medisch dossier van het ziekenhuis (zoals uitslagen van bloedonderzoeken, resultaten van medische beeldvorming, ontslagbrieven en operatieverslagen) worden gedeeld.

 

eHealthConsent: een manier om je geïnformeerde toestemming te geven

Voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens via dergelijke netwerken is de geïnformeerde toestemming van de patiënt nodig. Sinds kort bestaat er een elektronische toepassing om je toestemming als patiënt te registreren. Deze toepassing, eHealthConsent, is beschikbaar via de website van het eHealth-platform.

Er zijn drie manieren om de geïnformeerde toestemming van patiënten te registreren:

1)       Je kan als patiënt je toestemming zelf registreren via de website van het eHealth-platform. Je meldt je dan met behulp van je elektronische identiteitskaart (eID) aan. Hiervoor heb je een eID-lezer nodig en moet je via de website http://eid.belgium.be de vereiste software installeren. (Voor meer informatie kan je het contactcenter van het eHealth-platform bellen op 02 788 51 55).

2)       Als je hulp wil bij de registratie of je geen computer hebt, kan een arts, apotheker of het administratief personeel van het ziekenhuis je toestemming registreren.

3)       Ook een mutualiteit kan je toestemming registreren op jouw verzoek.

Ook hier heb je als patiënt rechten!

Je hebt steeds het recht om je toestemming terug in te trekken. Bovendien heb je ook de mogelijkheid om specifieke zorgverleners bij naam de elektronische toegang tot je gezondheidsgegevens te weigeren. Dit alles kan je beheren via de toepassing eHealthConsent op de website van het eHealth-platform.

 

Wat betreft het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens heb je bovendien ook de volgende rechten:

 • de mogelijkheid om aan je zorgverlener te vragen om bepaalde gegevens niet uit te wisselen en
 • de mogelijkheid om te vragen dat men nagaat welke zorgverlener toegang tot je gezondheidsgegevens heeft gehad.

 

Niet alle zorgverleners hebben toegang

Voor alle duidelijkheid: enkel zorgverleners waarmee je een therapeutische relatie of een zorgrelatie[2] hebt, kunnen toegang tot je gezondheidsgegevens krijgen. Zij hebben bovendien alleen toegang tot de informatie die relevant is voor hen in het kader van de zorg voor jouw gezondheid. Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid beoordeelt welke informatie relevant is. Dit comité is een onderdeel van  Privacycommissie (www.privacycommission.be).

Artsen die voor je werkgever, een verzekeringsmaatschappij, een overheidsdienst of mutualiteit werken hebben geen toegang tot je gegevens.

 

Online inzage door de patiënt

Als patiënt kan je ook zelf online toegang hebben tot bepaalde gezondheidgegevens. Je kan momenteel al vaccinaties en in de nabije toekomst je medicatieschema raadplegen via de Patient HealthViewer. Meer informatie over de Patient HealthViewer vind je op de website van je mutualiteit.

 

Meer informatie over eHealthConsent

Het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde een handleiding en filmpje over de toepassing eHealthConsent. Surf naar www.vlaamspatientenplatform.be en klik op “Toestemming uitwisseling gezondheidsgegevens”. Deze webpagina bevat alle informatie en nuttige documenten over de toestemming. Daarnaast werd door de federale overheid recent de website www.patientconsent.be gelanceerd.

 


[1] De eerstelijnszorg is de zorg die rechtstreeks toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan huisartsen, apothekers, (thuis)verpleegkundigen, thuisverzorgenden, … Het gaat over zorg waarbij geen verwijzing of (ziekenhuis)opname nodig is.

[2] De elektronische uitwisselingsnetwerken zullen het bestaan van een therapeutische relatie of een zorgrelatie tussen de patiënt en een zorgverlener controleren aan de hand van bepaalde elektronische bewijsmiddelen, zoals bijvoorbeeld het inlezen van de elektronische identiteitskaart of van de SIS-kaart, het bestaan van een Globaal Medisch Dossier of de  inschrijving in een ziekenhuis.


EXTRA INFO KAN JE BEKIJKEN OP DE WEBSITE VAN HET VLAAMS PATIENTENPLATFORM - KLIK HIER


 

DOWNLOAD HIER DE NATIONALE PATIENTENFOLDER

04 januari 2015

« Terug