Nieuws

Vlaamse overheid bevraagt vierduizend mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbare partners in de zorg. Daarom wil de Vlaamse overheid leren uit hun dagelijkse ervaringen, noden en wensen. De onderzoeksresultaten ondersteunen het beleid bij het uitbouwen van duurzame mantelzorg in Vlaanderen.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Zorg & Gezondheid organiseren in het najaar van 2014 een grootschalige bevraging bij mantelzorgers van kwetsbare personen die een tegemoetkoming van de zorgverzekering ontvangen. Er worden vragen gesteld zoals ‘Hoe ervaart u de zorg voor een naast familielid of bekende?’, ‘Op welke vlakken kan u meer steun gebruiken om het nog beter te doen?’, ‘Wat is nodig om ook uw leven kwaliteitsvol te blijven invullen?’.

Een toevallige selectie van vierduizend mantelzorgers in Vlaanderen zal thuis een brief ontvangen met een schriftelijk in te vullen vragenlijst. Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk vragenlijsten ingevuld worden teruggestuurd. Antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt.

Bron: nieuswbrief 320 van de Vlaamse Ouderenraad

 

 

22 augustus 2014

« Terug