Nieuws

Werelddag Dementie 2016: een warmmenselijke dag om niet snel te vergeten!

‘Dementie beleef je niet alleen’

Wanneer dementie in je leven komt, beleef je het niet alleen … , zeker als je bedenkt dat er in Vlaanderen zo’n 122.000 mensen met dementie leven. 1 op 3 Vlamingen kent iemand met deze aandoening. Mogelijk vermoedde u dit al.

Maar weet u ook dat ongeveer 250.000 Vlamingen mantelzorg voor hen opnemen? Dat is een hele uitdaging! Om nog niet te spreken over de effecten die de aandoening heeft op de partner, familie en omgeving.

Vlaams minister Jo Vandeurzen: “Aangezien we tegen 2030 een stijging van het aantal personen met dementie verwachten van 25 procent, is het absoluut nodig om de ondersteuning uit te breiden.”

“U en ik worden opgeroepen om de persoon met dementie, zijn mantelzorger(s), familieleden en naaste omgeving te erkennen, goed te ondersteunen of te verzorgen. Dementie beleef je niet alleen. Daarom moeten we dementie ook samen draagbaar maken”, zegt Hilde Lamers, directeur Alzheimer Liga Vlaanderen. “De Liga reikt hierbij haar hand uit!”

Alzheimer Liga Vlaanderen ondersteunt personen met dementie, hun mantelzorgers en familieleden in het omgaan met dementie. Dit doet zij onder meer via haar Familiegroepen (Jong)Dementie, Alzheimer Phone National 080015 225 (gratis luister- en infolijn) en jaarlijkse evenementen zoals de Werelddag Dementie die ditmaal met diverse partnerorganisaties op zaterdag 24 september werd georganiseerd. Meer dan hondervijftig deelnemers genoten van dit evenement dat in de Limburgse Zorgacademie (LiZa) op de campus van het Ziekenhuis Oost-Limburg doorging.

De Werelddag Dementie 2016 met als thema ‘Dementie beleef je niet alleen’ trok niet alleen de aandacht van veel familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers maar ook van professionele hulpverleners, beleidsmensen en wetenschappers. Het bracht daarnaast diverse partnerorganisaties samen. Dementie beleef je inderdaad niet alleen!

Na het welkomswoord van Wim Dries, burgemeester van Genk, genoten de deelnemers van de informatieve voordracht over het Inloophuis Dementie van ‘Netwerkzorg voor personen met dementie Noord-Limburg’. Vervolgens nam Professor Dr. Chantal Van Audenhove, de meter van de Alzheimer Liga Vlaanderen het woord. Zij gaf een interessante vorming over nachtelijke onrust bij personen met dementie. Nadien werd ingezoomd op het project ‘Zorg 24’, een initiatief om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Het regionaal expertisecentrum dementie Contact bracht dan weer de Vlaamse initiatieven voor mantelzorgers onder de loep. Er waren ook diverse ervarings- of infogerichte workshops. En wie liever de beentjes wou strekken, mocht ofwel op verkenningstocht in de C-mine ofwel in het Mijndepot van Waterschei.

Het slotwoord was voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hij stak alle deelnemers én alle betrokkenen van mensen met dementie een hart onder de riem. Het bundelen van krachten in samenwerking en netwerkvorming samen met personen met dementie, mantelzorgers, professionals, wetenschappers en verschillende overheden zijn een sleutel om Vlaanderen dementievriendelijk te maken! Minister Jo Vandeurzen, zelf afkomstig van Genk, sprak zijn dank uit aan Alzheimer Liga Vlaanderen, de Vlaamse en regionale expertisecentra dementie en mantelzorgers voor hun dagelijkse inzet voor de zorg van mensen met dementie. “Inspanningen die alle lof verdienen en maximaal moeten ondersteund worden vanuit het beleid”, aldus de minister.

François de Vleeschouwer, voorzitter van de Alzheimer Liga Vlaanderen sprak zijn erkenning uit voor  allen die deze Werelddag tot een succes hebben gemaakt!     

 

De Werelddag Dementie 2016 was een organisatie van:

De Alzheimer Liga Vlaanderen in samenwerking met het regionaal expertisecentrum dementie contact, DAGG (Dienst voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg), Menos, UC Leuven-Limburg, LiZa (Limburgse Zorgacademie), HBO verpleegkunde en Ziekenhuis Oost-Limburg.

Met steun van:

Stad Genk, Orpea en Mondeoflowers Genk. Eveneens familieleden van wijlen mevrouw Christiane Van Houtte († 07.03.2016) kozen er spontaan voor om de Werelddag 2016 financieel te ondersteunen met alle giften zij mochten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van hun geliefd familielid. De Liga dankt de familie en iedere sponsor voor dit mooi gebaar.

© Hilde Lamers

Wie graag wat sfeerbeelden van de dag bekijkt kan dat via deze link!

26 september 2016

« Terug