Lid worden

De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een vereniging van mantelzorgers en familieleden geconfronteerd met de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen, en is lid van de Ligue Nationale Alzheimer Liga asbl/vzw/Vog. Het grootste deel van de inkomsten komt uit de lidmaatschapsbijdragen en uit giften.

Help ons helpen!

Word lid …

LIDMAATSCHAP: GEWOON LID: €10  

Omdat we ons richten naar familieleden van personen met dementie die door de ziekte vaak financieel onder druk komen te staan, houden wij de lidmaatschapsbijdragen zo laag mogelijk. 

Leden ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift "Alzheimer" en worden op de hoogte gehouden van al onze activiteiten.
Leden krijgen ook korting op sommige activiteiten (regionaal en ook op onze jaarlijkse Werelddag Dementie). 

Stort vandaag nog uw bijdrage op ons rekeningnummer: BE87 3101 0355 8094.

De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is door het Ministerie van Financiën erkend om belastingvrijstelling te verlenen voor giften. Schenkingen van in totaal minstens 40 euro per jaar (storting lidgeld niet inbegrepen) geven een belastingvermindering van 45%.

De Alzheimer Liga Vlaanderen is erkend om legaten te aanvaarden. De Alzheimer Liga Vlaanderen is aanvaard als lid van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving).