Op zoek naar opa

Op zoek naar opa

Artuur speelt met Marie in de tuin van oma en opa. Plots hoort hij oma roepen: ‘Jaak!’ O nee! Opa is weer zoek.
Samen gaan ze op speurtocht naar opa. Ze volgen elk spoor dat hij heeft achtergelaten.

Een grappig en spannend verhaal over een opa met alzheimer. In samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Kolet Janssen - Emy Geyskens - Marjolein Pottie
Het boek wordt uitgegeven in het Nederlands én in het Frans! 

 Het boek ‘Op zoek naar Opa’ kan bij de Alzheimer Liga Vlaanderen  besteld worden aan € 7 + verzendkosten.

Op zoek naar opa