De schat van je leven ...

Het boek neemt je mee in de belevingswereld van personen met dementie. Het biedt je concrete handvaten om hun levensverhaal in het dagelijks leven te verweven. Hoe lees je hen voor? Waarom is muziek zo belangrijk?

De schat van je leven is geschreven voor mantelzorgers, maar is ook zeer bruikbaar voor professionele zorgverleners en vrijwilligers. Het bestaat uit drie aparte boeken die samen een geheel vormen. Het eerste bevat informatie over de aandoening en het belang van herinneringen. Het tweede behandelt negen thema's, van ‘kindertijd' tot ‘beroep en vrije tijd' en ‘radio en televisie', en staat vol foto's, gespreksmateriaal en activiteiten om samen aan de slag te gaan. Het derde is een levensboek waarmee je samen het levensverhaal van de persoon met dementie kan optekenen. De bijhorende website www.deschatvanjeleven.be geeft je toegang tot honderden foto's, bewegend beeldmateriaal en filmpjes die je zin geven om onmiddellijk aan de slag te gaan.

De schat van je leven werd geschreven door Herlinde Dely (Kennispunt Mantelzorg - Howest), met de steun van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen, het Huis van Alijn, Rode Kruis-Vlaanderen, de Vrije Universiteit Brussel, de Provincie West-Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting.

Te koop via www.deschatvanjeleven.be voor 33.90 euro of bij Alzheimer Liga Vlaanderen via het bestelformulier (10% korting). 

dsvjl.jpg