Lid worden

De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een vereniging van mantelzorgers en familieleden geconfronteerd met de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen, en is lid van de Ligue Nationale Alzheimer Liga asbl/vzw/Vog. Het grootste deel van de inkomsten komt uit de lidmaatschapsbijdragen en uit giften.

Help ons helpen!

Word lid …

LIDMAATSCHAP: GEWOON LID: €10  

Omdat we ons richten naar familieleden van personen met dementie die door de ziekte vaak financieel onder druk komen te staan, houden wij de lidmaatschapsbijdragen zo laag mogelijk. 

Leden ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift "Alzheimer" en worden op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. Leden krijgen ook korting op sommige activiteiten (regionaal en ook op onze jaarlijkse Werelddag Dementie). 

Stort vandaag nog uw bijdrage op ons rekeningnummer: BE87 3101 0355 8094.

De Alzheimer Liga Vlaanderen is erkend om legaten te aanvaarden.

De Alzheimer Liga Vlaanderen onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste halfjaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.