Omgaan met 'moeilijk hanteerbaar gedrag'

Inleiding

1. De betekenis van moeilijk hanteerbaar gedrag

2. De oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag

3. De belevingswereld van personen met Alzheimer-dementie

4. Observeren, registreren en reageren

5. Hoe omgaan met ...

5.1 Aanhankelijkheid of kleefgedrag

5.2 Agressie

5.3 Apathie

5.4 Decorumverlies

5.5 Dwaalgedrag

5.6 Hallucinaties

5.7 Herhaling

5.8 Nachtelijke onrust

6. Enkele vuistregels

Wat doet Alzheimer Liga Vlaanderen?

Help ons helpen