Raad van Bestuur

De Alzheimer Liga Vlaanderen wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, die samengesteld is uit 10 bestuurders.

De Raad van Bestuur van de Alzheimer Liga Vlaanderen is als volgt samengesteld: