Sociale kaart

In deze handleiding van de sociale kaart presenteren we een globaal overzicht van het hulp- en dienstverleningsaanbod in Vlaanderen. De eerste aanspreekpunten in de zoektocht naar hulp en ondersteuning na de diagnose dementie zijn vaak de huisarts, de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, het OCMW uit je buurt en de sociale dienst van het ziekenhuis of het woonzorgcentrum. Meer gedetailleerde en geactualiseerde informatie vind je op www.desocialekaart.be en www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/.

Op 18 juli 2008 keurde de Vlaamse regering het ontwerp van woonzorgdecreet principieel goed. Het ontwerp integreert de ontwerpen van het thuiszorgdecreet en het ouderenzorgdecreet. De bestaande zorgvormen blijven bestaan, al dan niet onder een andere naam, maar er worden ook een aantal nieuwe voorzieningen geïntroduceerd zoals dienst voor gastopvanggezinnen, herstelverblijven en woonzorgnetwerken. In het woonzorgdecreet staan 12 woonzorgdiensten:

 1. Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 2. Dienst voor logistieke hulp
 3. Dienst voor oppashulp
 4. Diensten thuisverpleging
 5. Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 6. Lokaal en regionaal dienstencentrum
 7. Dienst voor gastopvang 
 8. Centrum voor herstelverblijf
 9. Dagverzorgingscentrum (incl. nachtopvang)
 10. Centrum voor kortverblijf
 11. Groep van assistentiewoningen
 12.  Woonzorgcentrum

Al deze diensten komen in deze gids aan bod. We maken echter het onderscheid tussen specifieke hulp bij (jong)dementie, algemene hulpvragen, hulp aan huis (cf. thuiszorg), hulp buitenshuis (cf. ouderenzorg), uitkeringen en tegemoetkomingen en juridische hulp. Elk onderdeel wordt in een apart hoofdstuk behandeld.

DOWNLOAD HIER DE SOCIALE KAART (PDF)