VIND

ONDERZOEK NAAR DEMENTIE – ‘VIND’

In Vlaanderen start onder impuls van kabinet Lieten ‘VIND’, een nieuw netwerk voor patiëntgericht onderzoek naar dementie. Dit dementienetwerk staat voor Vlaamse Impulsfinanciering voor Netwerken voor Dementieonderzoek.

De oprichting van dit netwerk opent deuren naar interuniversitaire samenwerking op wetenschappelijk gebied. “Twintig jaar lang is er in Vlaanderen geïnvesteerd in basisonderzoek, in onderzoek naar de inzichten in hersenziekten. De onderzoekers zullen dat basisonderzoek blijven voeren. Maar vandaag willen we de resultaten van die jarenlange inspanningen maximaal inzetten ten behoeve

van de zorg en behandeling van de patiënt”, aldus Ingrid Lieten. ‘VIND’ maakt het mogelijk dat Vlaamse toponderzoekers zoals onze meter Prof. Dr. Chantal Van Audenhove (KU Leuven), Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven (UAntwerpen), Prof. Dr. Bart De Strooper (KU Leuven), Prof. Dr. Rik Vandenberghe (KU Leuven) en Prof. Dr. Stuart Maudsley (UAntwerpen) hun krachten op het vlak van dementie kunnen bundelen. Zij zullen een brug slaan tussen hun onderzoek, personen met dementie en hun families. “Zij moeten hier beter van worden”. Dat schrijft De Standaard op 25 februari 2014. De Vlaamse toponderzoekers zullen samen werken aan onderzoek naar de oorzaken van dementie, preventie, vroegere diagnoses, effectieve therapie, betere behandeling en gepaste zorg voor mensen

die aan dementie lijden. Het dementienetwerk zal ook inzetten op psychologische begeleiding en ondersteuning van personen met dementie, familie en mantelzorgers. Het werkpakket dat door KU Leuven, LUCAS onder leiding van onze meter Chantal Van Audenhove wordt opgenomen,

zal leiden tot resultaten op vlak van een betere communicatie bij dementie: informatienoden van

mensen met een beginnende dementie, overleg over keuzes bij de vroegtijdige zorgplanning van personen met dementie en psycho-educatie van mantelzorgers.

 

Meer info?

http://www.kuleuven.be/lucas/Docs/Nieuwsflitsen/51_LUCAS_nieuwsbrief2/LeesMeer_VIND_WP_LUCAS.html