Over ons

 

Alzheimer Liga  Vlaanderenvzw

Drie jaar na het zilveren jubileum van de Alzheimer Liga ziet onze Liga in 2014 een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten; waar geen plaats is voor taboes en waar personen met dementie derhalve een rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden. De Liga is het aanspreekpunt voor personen met dementie, mantelzorgers, familieleden en -groepen.

De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een patiënten- en vrijwilligersvereniging VAN, VOOR en DOOR familieleden en mantelzorgers van personen met dementie.

De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is pluralistisch en heeft samenwerkingsverbanden met andere zelfhulpgroepen en organisaties én is de Vlaamse vleugel van de Nationale Alzheimer Liga die onder de Hoge Bescherming staat van Hare Majesteit de Koningin Mathilde. De Liga is een alom erkende gesprekspartner van relevante organisaties waaronder het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw , Vlaams Patiëntenplatform vzw en diverse overheden.

Wat wij belangrijk vinden …

De Alzheimer Liga Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk, met als doel personen met dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie. De Liga ijvert voor een brede toegang tot zorg op maat en voor kwaliteit van leven. De werking van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw wordt door de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur aangestuurd. De uitvoering onder leiding van de directeur ligt in handen van vrijwilligers en enkele stafmedewerkers. Dankzij hun gezamenlijke inzet zorgt de Liga ervoor dat haar slogan "Samen dementie draagbaar maken" gestalte krijgt.