privacy

Privacy policy Alzheimer Liga Vlaanderen

Laatste update 07/06/2018

Alzheimer Liga Vlaanderen vindt privacy belangrijk. We hechten waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. We verbinden ons ertoe deze te verwerken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Weet alvast dat we nooit je gegevens doorgeven of verkopen en dat je zelf kan bepalen welke gegevens je deelt met ons. We verwerken enkel je gegevens om de werking van Alzheimer Liga Vlaanderen te verzekeren, met een gerechtvaardigd belang: voor de administratieve, financiële en/of fiscaaltechnische afhandeling of verwerking van een door jouw aangevraagde dienst, verzoek of beslissing - zoals bijvoorbeeld bij lidgelden en giften. Of om je (verder) te informeren, je uit te nodigen en je op de hoogte te houden.

Deze privacy policy, of ook wel een privacy verklaring genoemd, licht nader toe:

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die je ons met je toestemming hebt gegeven in functie waarvoor ze dienen, namelijk om je te informeren en voor de administratieve, financiële en/of fiscaaltechnische afhandeling of verwerking van een door jou aangevraagde dienst, verzoek of beslissing én dit voor de tijd dat we ze functioneel nodig hebben:

  1. Je voor- en achternaam: zodat we elkaar bij naam kunnen aanspreken.
  2. Je adres: zodat we je o.a. ons driemaandelijks tijdschrift kunnen toesturen.
  3. Je telefoonnummer of e-mail: om je – indien je daar zelf toestemming voor geeft – te bellen/mailen i.v.m. je vraag of om je te contacteren indien er iets mis is met de opgegeven gegevens.
  4. Soms vragen we ook meer gegevens of verplichten we bepaalde gegevens op te geven, dit om bijvoorbeeld de fiscale attesten op te maken of om facturen op te stellen.

Wij verzamelen en verwerken gegevens van vrijwilligers, leden, donateurs, samenwerkingspartners, kandidaat-medewerkers (van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek), prospecten en geïnteresseerden.


VIA WELKE WIJZE VERZAMELEN/VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Alzheimer Liga Vlaanderen verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf met ons hebt gedeeld, dit rechtstreeks via een storting op onze rekening, inschrijving voor een evenement, vorming of voor een andere activiteit, ... Dit kan ook indirect in het kader van een door jouw aangevraagde dienst, waarbij je nadrukkelijk de toestemming gaf tot verdere contactopname.

Lidgelden, giften en legaten:

LidgeldJe kan elke moment lid worden bij Alzheimer Liga Vlaanderen, door de storting van het lidgeld op onze rekening. Gift en legaat: Je kan los hiervan een financiële gift doen of een legaat schenken. Indirect: Je kan via bepaalde websites en/of instanties aangeven meer informatie te willen ontvangen of lid te willen worden, bijvoorbeeld via www.testament.be.

Inschrijvingsformulieren

We vragen enkel de gegevens die we nodig hebben voor de verwerking van de inschrijving voor evenementen, vormingen of voor andere activiteiten én om eventuele korting te bepalen (leden/gezinskorting).

Mailverkeer:

Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in functie van onze mailconversatie. We verwerken je e-mail gegevens niet op een andere manier, tenzij je hier zelf toestemming voor gaf:

Alleen in geval van nadrukkelijke toestemming komen je persoons- en/of bedrijfsgegevens in ons database- en boekhoudsysteem terecht.

Sociale media:

We zullen nooit persoonsgegevens vanuit sociale mediaplatformen, geautomatiseerd of anders, binnentrekken in onze systemen. De informatie en gegevens die via deze kanalen worden gedeeld, vallen onder de beveiliging, voorwaarden en de verantwoordelijkheid van dat specifieke platform.

Online bestelformulier:

Via het bestelformulier is het mogelijk documentatiemateriaal te bestellen. We vragen enkel de gegevens die we nodig hebben om je bestelling te verwerken.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS OF BEDRIJFSGEGEVENS?

Gegevens die we van jou hebben ontvangen, gebruiken we uitsluitend voor de doeleinden waarvoor die gegevens bedoeld zijn. Alzheimer Liga Vlaanderen streeft als vereniging zonder winstoogmerk een algemeen en gerechtvaardigd belang na, namelijk het ter beschikking stellen van transparante informatie over bijvoorbeeld onze werking en om mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het waardig omgaan met dementie. Om samen dementie draagbaar te maken.

Gegevens voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

Optioneel en op eigen initiatief kan je aangeven dat je wilt betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek rond dementie. Enkel indien jij specifiek hiertoe toestemming gaf, kan je verder gecontacteerd worden in kader van het onderzoek en de resultaten hiervan. Je kan op elk moment de medewerking onderbreken of stopzetten.

HOE LANG HOUDEN WE JE GEGEVENS BIJ?

We houden de gegevens bij zolang het nodig is om de door jou gevraagde dienst correct af te handelen. Bijvoorbeeld zolang het lidmaatschap loopt of zolang je betrokken wenst te blijven bij Alzheimer Liga Vlaanderen. Voor sommige gegevens is het verplicht dat we deze langer bijhouden, dit om aan wettelijke en fiscale verplichting te voldoen.

Sommige gegevens behouden we langer, zoals ledenaantallen. Zo kunnen we de eigen werking evalueren, aan subsidieverplichtingen voldoen en eventueel bijsturen. Ons modern databasesysteem zorgt in deze gevallen ervoor dat de gegevens worden geanonimiseerd.

WELKE VOORZORGEN NEMEN WIJ OM JE GEGEVENS TE BEVEILIGEN?

Onze computers en servers zijn voorzien van complete en up-to-date beveiliging (unieke paswoorden die regelmatig worden aangepast, anti-virus software, beveiliging tegen phishing & ransomware, firewall bescherming, etc). We maken oa. gebruik van het Office 365 pakket en encrypteren (versleutelen) de data van en naar onze website en database, zodat niemand onbedoeld of onbevoegd kan meekijken. Op regelmatige tijdstippen testen we de beveiligingsmaatregelen en stellen deze en het beleid bij indien nodig.Datalek of inbreuk

Wij monitoren en controleren al onze systemen. Indien we een onregelmatigheid vaststellen, nemen we meteen de nodige voorzorgen. De database en/of website wordt offline gehaald, zodat elke verdere toegang wordt vermeden. We controleren de logbestanden en gaan na wat er is gebeurd. Stellen we vast dat er toegang is verkregen tot persoonlijke gegevens, lichten we meteen de betrokkenen in. We doen al het wettelijk en ethisch nodige om de veiligheid van je data te waarborgen.

WAT MET JE GEGEVENS EN HET DELEN MET DERDE PARTIJEN?

We zullen nooit je gegevens doorgeven of verkopen aan andere partijen. Wel hebben we enkele partners met wie we samenwerken en met wie we data uitwisselen. Dit zijn bijvoorbeeld onze boekhouder, het databasesysteem, de website-hosting en het projectmanagement platform. We kiezen onze partners zorgvuldig en allen zijn ook onderhevig aan de GDPR-wetgeving. We maken steeds duidelijke afspraken over welke gegevens worden gedeeld en hoe die mogen aangewend worden. Daarom stellen we met elk van deze partijen een verwerkersovereenkomst op. We zorgen ervoor dat je gegevens uitsluitend met derde partijen worden gedeeld in functie van een verantwoorde samenwerking.

WIJZIGEN VAN DEZE PRIVACY POLICY

Deze privacy policy is het laatst geüpdatet op de datum die bovenaan dit document is terug te vinden. Het is mogelijk dat de privacy policy nog updates ondergaat in de toekomst. Indien er belangrijke wijzigingen optreden, die invloed hebben op jouw privacy, word je hiervan op de hoogte gesteld.

HEB JE EEN VRAAG, OPMERKING OF KLACHT?

Indien je meer informatie wenst of een vraag wilt stellen, kan je ons contacteren via privacy@alzheimerliga.be of via 014 43 50 60. Heb je een verzoek tot inzage, overdracht, aanpassing of tot verwijdering van je gegevens, dan contacteer je hiervoor administratief stafmedewerker Gitta De Nutte, verwerkingsverantwoordelijke GDPR - Alzheimer Liga Vlaanderen. Dit doe je ook via privacy@alzheimerliga.be.

Het is ook steeds mogelijk beroep te doen op de diensten van de nationale toezichthouder, die de toepassing en naleving van de GDPR-wetgeving bewaakt. In België is dat de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).