Wie zijn we

De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een patiënten- en vrijwilligersorganisatie VAN, VOOR en DOOR familieleden en mantelzorgers van personen met dementie.

De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is pluralistisch en heeft samenwerkingsverbanden met andere zelfhulpgroepen en organisaties én is de Vlaamse vleugel van de Nationale Alzheimer Liga die onder de Hoge Bescherming staat van Hare Majesteit de Koningin Mathilde. De Liga is een alom erkende gesprekspartner van relevante organisaties waaronder het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw , het Vlaams Patiëntenplatform en diverse overheden.

Wat wij belangrijk vinden …

De Alzheimer Liga Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk, met als doel personen met dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie. De Liga ijvert voor een brede toegang tot zorg op maat en voor kwaliteit van leven. De werking van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw wordt door de Raad van Bestuur en het Directiecomité aangestuurd. De uitvoering onder leiding van de directeur ligt in handen van vrijwilligers en enkele stafmedewerkers. Dankzij hun gezamenlijke inzet zorgt de Liga ervoor dat haar slogan "Samen dementie draagbaar maken" gestalte krijgt.

Raadpleeg onze nieuwe statuten

Raadpleeg onze privacy policy

Download hier ons Jaarverslag 2017!

Download hier ons Jaarverslag 2016!

Download hier ons Jaarverslag 2015!

Download hier ons Jaarverslag 2014!

Download hier ons Jaarverslag 2013!

Download hier ons Jaarverslag 2012!

Download hier ons Jaarverslag 2011!