Tijdschrift 'Alzheimer'

 

De Liga werd opgericht naar aanleiding van de eerste internationale vergadering van Alzheimer Disease International op 6, 7 en 8 september 1985 in Leuven. In die tijd was er een gebrek aan kennis over dementie. Ook de nood aan belangenbehartiging, emotionele ondersteuning en de behoefte om onderling van gedachten te wisselen, waren zeer groot. Mede door de inzet van meerdere professoren, zoals Franz Baro en René Dom, maar ook door familieleden zoals Thérèse Bergmans, die met dementie werden geconfronteerd, werd de Liga geboren.

Niet veel later kwam ons tijdschrift 'Alzheimer' tot stand. Dit op initiatief van Fons Vleugels die jarenlang de redactie op zich nam.

Het eerste nummer van het ‘Alzheimer’-tijdschrift verscheen in januari 1988, een paar jaar na de oprichting van de Alzheimer Liga. Het werd ingeleid door Jaak Steegmans, de toenmalige voorzitter van de Liga, die de ernst en de omvang van de ziekte van Alzheimer in het licht stelde. Het uiteenlopende karakter van de artikelen die een plaats in de uitgave vonden, diende als voorbeeld voor tal van nummers die erop volgden. 'Alzheimer' was in eerste instantie een tijdschrift ten behoeve van de leden van de Liga, maar was ook een waardevol hulpmiddel om de Liga en haar activiteiten kenbaar te maken aan diverse publieksgroepen. Een redactiecomité werd ermee gelast die taak tot een goed einde te brengen.

In het kader van dit comité nam Fons Vleugels jarenlang het redactiewerk en de verspreiding van het tijdschrift voor zijn rekening. Geleidelijk aan werd het redactieteam uitgebreid met enkele trouwe vrijwilligers die zorgden voor input van artikels, samenvattingen, correctiewerk, verzending enzovoort.

Na een kwarteeuw verscheen de 100ste editie van ons tijdschrift 'Alzheimer' waarvan de vorm en inhoud in de loop der jaren sterk evolueerden. We zijn er trots op dat ons tijdschrift er nog steeds is! Dat kan enkel dankzij de inzet en het geloof van iedereen die er ooit aan meewerkte en er nog steeds aan meewerkt! Als vrijwilligersorganisatie slagen we erin om al 25 jaar lang een inhoudelijk sterk tijdschrift te brengen.

2018

"Alzheimer" - Nr. 121 - april - mei - juni 2018

"Alzheimer" - Nr. 120 - januari-februari-maart 2018

 

2017

"Alzheimer" - Nr. 119 - oktober - november - december 2017

"Alzheimer" - Nr. 118 - juli - augustus - september 2017

"Alzheimer" - Nr. 117 - april - mei - juni 2017

"Alzheimer" - Nr. 116 - januari-februari-maart 2017


2016

"Alzheimer" - Nr. 115 - oktober-november-december 2016

"Alzheimer" - Nr. 114 - juli-augustus-september 2016

"Alzheimer" - Nr. 113 - april-mei-juni 2016

"Alzheimer" - Nr. 112 - januari-februari-maart 2016

2015

"Alzheimer" - Nr. 111 - oktober-november-december 2015

"Alzheimer" - Nr. 110 - juli-augustus-september 2015

"Alzheimer" - Nr. 109 - april-mei-juni 2015

"Alzheimer" - Nr. 108 - januari-februari-maart 2015

2014

"Alzheimer" - Nr 107 - oktober-november-december 2014

"Alzheimer" - Nr. 106 - juli-augustus-september 2014

"Alzheimer" - Nr. 105 - April 2014

"Alzheimer" - Nr. 104 - Januari 2014

2013

"Alzheimer" - Nr. 103 - Oktober 2013

"Alzheimer" - Nr. 102 - Juni 2013

"Alzheimer" - Nr. 101 - April 2013

"Alzheimer" - Nr. 100 - Januari 2013