Visie en missie

Visie en waarden

De Alzheimer Liga Vlaanderen ziet een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met alle vormen van dementie, jongdementie en hun mantelzorgers een rechtmatig, kwaliteitsvol leven leiden.

De Alzheimer Liga Vlaanderen is een belangrijk en betrouwbaar aanspreekpunt voor personen met alle vormen van dementie, jongdementie, mantelzorgers, familieleden en –groepen.

Waarden:

Voor de Alzheimer Liga Vlaanderen staan respect voor de persoon met dementie en jongdementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop.

Ervaring en kennis dienen als uitgangspunt om elkaar te steunen en om de levenskwaliteit te bevorderen.

Missie en doelstellingen

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 2 oktober 1995. Eind 2014 werd haar naam veranderd in Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. Zij heeft als doel personen met alle vormen van dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het waardig omgaan met dementie om samen dementie draagbaar te maken.

In de algemene vergadering van 25 maart 2004 werd de ‘Gecoördineerde tekst van de statuten van de Vlaamse Alzheimer Liga vzw na aanpassing in functie van de nieuwe wetgeving’ eenparig goedgekeurd en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad op 24 mei 2004. In de algemene vergadering van 23 maart 2015 werd het gereviseerde document eenparig goedgekeurd als ‘Nieuwe statuten Alzheimer Liga Vlaanderen vzw’, conform de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, ingrijpend gewijzigd door de hoofdstukken I en II van de Wet van 2 mei 2002 en door alle latere wetswijzigingen tot en met december 2014.

Statutair heeft Alzheimer Liga Vlaanderen vzw tot doel binnen de Vlaamse Gemeenschap: 

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw neemt allerlei initiatieven die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de vermelde doelstellingen. Daarom kenmerkt Alzheimer Liga Vlaanderen zich onder meer door: 

 

 

 

 

Als lid van de Ligue Nationale Alzheimer Liga worden ook op (inter)nationaal niveau taken opgenomen:


[1] Familiegroep (Jong)Dementie wordt afgekort als ‘FG’.

 Samen met zoveel anderen helpen wij dementie draagbaar te maken!


DEONTOLOGISCHE KADERNTOA

Onze deontologische kadernota – samenwerking met en/of sponsoring door (farmaceutische) bedrijven of organisaties werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 12 januari ’17. Deze nota kan men hier raadplegen.