Wetenschap

Dementie? Beweeg!

 Wat veel mensen niet weten is dat beweging een belangrijke rol speelt in de behandeling van dementie. Beweging vertraagt het ziekteproces, stimuleert het geheugen, vergroot de zelfredzaamheid, en verbetert de stemming, het slaappatroon en het evenwicht. Mensen met dementie hebben er dus alle baat bij om voldoende te bewegen. Jammer genoeg weten we uit onderzoek en praktijkobservaties dat mensen met dementie te weinig bewegen.

Hier wil de hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) verandering in brengen. UCLL heeft 2 beweegprogramma’s samengesteld voor 65-plussers met dementie in de beginfase van hun ziekte. De kwaliteit en haalbaarheid van deze programma’s worden getest bij personen met dementie in hun thuisomgeving. Bijkomend wordt de invloed van de programma’s op de zelfredzaamheid van de personen met dementie onderzocht.

 UCLL zoekt deelnemers voor deze studie, die van start gaat in september 2018.

Meer info over de studie en de criteria voor deelname kunnen geraadpleegd worden op https://www.ucll.be/exergames.

Of mail: katrien.verhoeven@ucll.be en monia.vereecken@ucll.be

                   

 

ROADMAP project - Alzheimer Europe

U wordt geheel vrijblijvend uitgenodigd om een Engelstalige vragenlijst te beantwoorden in kader van het ROADMAP project waarbij Alzheimer Europe (www.alzheimer-europe.org) is betrokken. 

Onderzoekers van de Universiteit van Edinbrugh wensen met het onderzoek standpunten te ontvangen van verschillende (naasten, verzorgers of belanghebbenden van) personen met (beginnende, matige tot ernstige) dementie.   

De vragenlijst vindt u here of via de link https://www.surveymonkey.co.uk/r/ROADMAP_WP2survey_ed.

Bachelorproef rond Universal Design binnen zorgtoerisme

U wordt vrijblijvend uitgenodigd om mee te werken aan een onderzoek van mevrouw Ester Winters en mevrouw Elke Verhaegen. Als 3de jaarstudenten ergotherapie aan de PXL van Hasselt werken zij aan een Bachelorproef rond Universal Design binnen zorgtoerisme. Dit wil zeggen dat er onderzoek gedaan wordt naar het vakantiegedrag met daarbij de noden en wensen om zorgeloos verblijven mogelijk te maken. Op basis van de verkregen resultaten kan er vervolgens een advies geformuleerd worden hoe zorgeloos verblijven voor iedereen mogelijk gemaakt kan worden.

In kader van dit onderzoek nodigen zij u vrijblijvend uit om hun vragen te beantwoorden. Hun informatiebrief en vragen vindt u via de link https://qtrial2017q4az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6PbFqAnmhoIqcy9 . Ook bij dit onderzoek zullen alle resultaten strikt anoniem verwerkt worden.

Bij voorbaat dank om deze uitnodiging in overweging te nemen.

Belang van Alzheimer erkenning

Bekijk hier de video van Martijn Peters, onderzoeker aan de UHasselt. Hij ontwikkelt nieuwe visualisatie tools voor hersenonderzoek.

 

Dementia lecture series

In het voorjaar van 2018 komen een aantal internationale wetenschappers naar Leuven voor een interdisciplinaire samenwerking rond de maatschappelijke aspecten van dementie. Dit project wordt gecoördineerd door Metaforum, de interdisciplinaire denktank voor maatschappelijk debat van de KU Leuven, met de steun van Opening the future, de campagne die bijkomend onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen financiert.

Deze internationale wetenschappers zullen meerdere publiekslezingen geven over verschillende aspecten van (het leven met) dementie. U wordt hierop van harte uitgenodigd.

 

Bachelorproef  over het effect van elderspeak in de omgang met personen met dementie

Dhr. Jonas Van der Beeuren, student Toegepaste Psychologie van Thomas More Antwerpen, nodigt u geheel vrijblijvend uit voor medewerking aan zijn bachelorproef  over het effect van elderspeak in de omgang met personen met dementie. Via deze link en deze vindt u concrete info over zijn onderzoek. 

Wenst u deel te nemen of wilt u meer informatie, aarzel dan niet om dhr. Jonas Van der Beeuren te contacteren. (r0486602@student.thomasmore.be; T. 0478 70 27 65)

 

Proefpersonen bacherlorproef Hogeschool Gent

Ik ben een laatstejaarsstudent aan de Hogeschool Gent. Ik werk dit jaar aan mijn bachelorproef die handelt over ondersteunende communicatieapps om de communicatie tussen personen met dementie en hun mantelzorgers te bevorderen.

In kader van dit onderwerp kwam ik bij jullie terecht. Ik zou graag zelf vernemen van personen met dementie en hun mantelzorgers hoe de communicatie verloopt. Ik wou daarom aan jullie vragen of het eventueel mogelijk is dat ik in contact kom met personen met dementie en hun mantelzorgers ?

Voor het praktische deel van mijn project zou ik namelijk een app laten uittesten die de communicatie kan ondersteunen tussen deze beide partijen. Ik zou na contact met deze personen willen vragen aan hen of zij bereid zijn om mee te werken aan dit onderzoek.

Verder is het voornamelijk mijn bedoeling om de problematiek dementie en de hulp van mantelzorgers in kaart te brengen. Het is om die reden dat ik graag zou samenwerken met de Alzheimer Liga. Ik denk dat ik via deze weg zeer interessante informatie zal kunnen verzamelen.

Indien jullie verder contact met mij willen opnemen, kan dit via e-mail: nona.vanrossom.w0828@student.hogent.be of telefonisch op het nummer: 0498/57.59.70.

Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,

Van Rossom Nona

 

Project stay@homewithdementia
Vrijblijvende uitnodiging tot onderzoeksmedewerking

Vanuit de Hogeschool PXL (Hasselt), de Hogeschool VIVES (Brugge) en de KU Leuven-KULAK zijn we op zoek naar mantelzorgers van personen met een beginnende dementie die willen meewerken aan ons onderzoek ‘Stay@homewithdementia’. Het project wordt gesteund door VLAIO, het Vlaamse Agentschap voor Innoveren & Ondernemen. Voor meer informatie zie onze website: www.stayathomewithdementia.com

In de eerste fase van dit project willen we de specifieke noden bij personen met beginnende dementie, die alleen in de thuissituatie wonen, in kaart brengen. Doelstelling van dit onderzoek is om met behulp van zorgtechnologie ondersteuning te bieden aan deze personen en hiermee de zelfredzaamheid en veiligheid te verhogen zodat deze doelgroep langer thuis kan blijven wonen. Concreet zullen er, samen met technologieaanbieders, bruikbare 'demonstrators' worden gebouwd die in een thuissituatie de nodige ondersteuning moeten geven.

Later in de studie organiseren wij ook een groepsinterview waarin we wat dieper willen ingaan op problemen die cliënten met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie ervaren en hun houding ten opzichte van het gebruik van zorgtechnologie. Deelname aan dit interview is geheel vrijblijvend.

Wie zoeken we?

Mantelzorgers die personen met beginnende dementie ondersteunen in de thuissituatie

Wat verwachte we?

Invullen van een online vragenlijst die peilt naar de problemen die personen met een milde vorm van dementie ervaren op het vlak van activiteiten en participatie. Totale tijdsinvestering: +/- 30 minuten. Deze vragenlijst kunt u terugvinden door te klikken op volgende link: https://hogeschoolpxl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ewwSJtKKnsUw9fv

Via deze link kunt u een toestemmingsformulier (informed consent) terugvinden waarin meer informatie staat over de doelstelling en het verloop van de studie. Wij garanderen u dat alle onderzoeksgegevens anoniem zullen verwerkt worden. Indien u wenst deel te nemen aan ons onderzoek, vragen wij u pagina 4 van dit document te ondertekenen en per kerende mail terug te sturen.

Dit kan ook via de post op volgend adres: 

T.a.v. Steffi Rijs
VIVES campus Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 BRUGGE

Aarzel niet om mij te contacteren als je meer informatie wil i.v.m. dit onderzoek.

Alvast heel erg bedankt voor uw deelname! 

Met vriendelijke groeten

Steffi Rijs
onderzoeksmedewerker
Katholieke Hogeschool VIVES | campus Brugge

Xaverianenstraat 10 | 8200 BRUGGE (Sint-Michiels)

tel.          + 32 50 30 52 29 
GSM       + 32 479 29 73 83
e-mail     steffi.rijs@vives.be

 

Studie rond het ondersteunen van mantelzorgers bij personen met dementie (Universiteit Gent – Leerstoel Baillet Latour)
Aangepaste oproep - lees deze informatie - NOG 18 MANTELZORGERS NODIG (5/10/2017)

Personen met dementie blijven het liefst zo lang mogelijk thuis. Hoewel thuis blijven heel wat positieve gevolgen heeft voor de levenskwaliteit van de persoon met dementie, is het voor de mantelzorger die dagelijks instaat voor de zorg, vaak een enorme uitdaging.  Als de mantelzorger overbelast raakt en niet de nodige hulp krijgt, bestaat het risico dat zijn of haar gezondheid en levenskwaliteit sterk daalt. Dit kan leiden tot een situatie waarin de mantelzorger niet langer blijven zorgen voor de persoon met dementie.

 Om dit te voorkomen is het ondersteunen van mantelzorgers van groot belang. De universiteit Gent voert daarom een studie uit met als doel mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen in de toekomst.

 De studie heeft een looptijd van één jaar en bestaat uit drie delen:

1)     Het eerste deel is een bezoek bij u thuis. Tijdens dit bezoek zullen de onderzoekers, samen met u, een vragenlijst invullen waarbij vooral gepeild wordt naar uw belasting, uw gezondheid en dat van de persoon met dementie. Dit zal ongeveer 1 uur duren.

2)     Zes maanden na het eerste bezoek aan huis zullen de onderzoekers u opbellen om opnieuw een kortere vragenlijst af te nemen. Dit zal ongeveer 35 minuten in beslag nemen.

3)     Een jaar na het initiële bezoek aan huis zullen de onderzoekers u tot slot nog een laatste keer opbellen om u enkele vragen te stellen. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

Deelname aan de studie is volledig vrijwillig. Als u beslist om deel te nemen, kunt u uw deelname op ieder moment stoppen zonder hier een reden voor op te geven. U krijgt geen financiële vergoeding voor uw deelname, maar u zal ook geen kosten hebben door uw deelname. Alle gegevens van het onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt. Er zal geen herkenbare informatie van u of van de persoon met dementie worden verspreid. Alle resultaten worden vertrouwelijk en in algemene vorm gerapporteerd. Anonimiteit is volledig verzekerd.

Indien u vragen hebt of indien u beslist om deel te nemen, kan u geheel vrijblijvend contact opnemen met met het onderzoeksteam: Tel:09/332.83.60, gsm:0470/51.02.71 of email: sophie.vandepitte@ugent.be.

 Wij willen u alvast hartelijk danken om een eventuele deelname aan deze studie in overweging te nemen!

 De onderzoekers:

Sophie Vandepitte Professor Dr. Lieven Annemans

Uitnodiging focusgroep Alzheimer Liga Vlaanderen vzw – 11 oktober 2017

Beste heer/ mevrouw, “De ziekte van Alzheimer tastte het geheugen van mijn moeder aan, waardoor ze mij niet langer herkent. Tijdens het contactkoor bloeit ze open, zingen we samen liedjes en vinden we elkaar weer. Het lijkt alsof haar ziekte dan even niet bestaat. Dat is voor mij heel bijzonder.” De reactie van één van de deelnemers van De Stem van ons Geheugen toont hoe samen zingen het contact bij mensen met dementie en hun omgeving weer mogelijkheid maakt.

De Stem van ons Geheugen - een zangproject van vzw Koor&Stem, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, woonzorgcentrum Den Olm en VSPW Mol - ondersteunt zorgorganisaties bij het oprichten van een ‘contactkoor’ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen zingen zorgt opnieuw voor verbinding en raakt aan emoties. Het draagt bij tot de algemene kwaliteit van het leven en haalt mensen met dementie én hun familie en mantelzorgers uit hun isolement.

Vandaag willen we nagaan hoe we thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers nòg meer kunnen betrekken bij onze projecten en hoe we naar hen toe een kwalitatief aanbod kunnen ontwikkelen.

Uw mening is hierbij erg belangrijk. In samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw organiseert De Stem van ons Geheugen een focusgroep op woensdag 11 oktober 2017 vanaf 13u tot 15u. Tijdens de focusgroep zullen we een aantal stellingen over het bereiken van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers, zingen/ muziek en dementie en ons aanbod aan u voorleggen. U vindt alle informatie over de focusgroep onderaan deze mail. Hierbij wordt u vriendelijk en geheel vrijblijvend uitgenodigd om aan deze focusgroep deel te nemen. Tijdens de bijeenkomst zal u begeleid worden door mevrouw Katrien Van Geystelen. Bij interesse, vragen wij u om in te schrijven vòòr 1 oktober 2017.

We kijken ernaar uit om u te mogen begroeten op onze focusgroep.

Met vriendelijke groeten,

Katrien Van Geystelen, Project manager De Stem van ons Geheugen

Namens Hilde Lamers, directeur Alzheimer Liga Vlaanderen

Praktisch Woensdag 11 oktober 2017 / 13u – 15u

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, Rubensstraat 104 – 2300 Turnhout

Inschrijven vòòr 1 oktober 2017 via Katrien Van Geystelen, Koor&Stem Katrien.van.geystelen@koorenstem.be / 03 237 96 43 

 

Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel van de Vrije Universiteit onderhoudt een wetenschapsportaal – www.wtnschp.be  – waarmee ze wetenschap, onderzoek en technologie in de kijker zetten en op een aantrekkelijke manier toegankelijk maken naar een breed publiek. Dit kadert binnen één van hun overkoepelende doelstellingen om het maatschappelijk debat te stimuleren en het draagvlak voor wetenschap en technologie te vergroten.

Ze publiceerden een artikel door professor Tim Vantilborgh, die onderzoek deed naar dementie en het nut van vrijwilligerswerk bij ouderen: https://www.wtnschp.be/wetenschapsblog/vrijwilligerswerk-verkleint-kans-op-dementie/.


 


Gezocht: deelnemers voor onderzoek KU Leuven over zinbeleving bij ouderen met Alzheimer

Ervaart u uw leven als zinvol? En wat houdt dit dan precies in? Onderzoek toont ons dat zin ervaren in je leven belangrijk is maar wat betekent dit dan voor mensen met Alzheimer? Deze vragen hopen we te beantwoorden met uw hulp. Omdat we hierbij willen vertrekken vanuit de beleving van de persoon met Alzheimer zelf, zijn we op zoek naar ouderen die hier graag met ons willen over praten. Dit gebeurt in uw eigen woning en duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. We zijn op zoek naar deelnemers die ouder zijn dan 65 jaar, een diagnose van ziekte van Alzheimer hebben (in beginnend of matig stadium) en thuis wonen (al dan niet bij familie) of in een serviceflat.

Indien u vragen of interesse heeft, aarzel niet om ons te contacteren!

Drs. Laura Dewitte (Laura.dewitte@kuleuven.be 016/37.42.54)

Prof. Jessie Dezutter (jessie.dezutter@kuleuven.be 016/326127)

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – KU Leuven

Een studie met medewerking van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen


Wat is goede zorg voor u? Hoe herkent u een goede zorgverlener?
(Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkt in opdracht van de Vlaamse overheid aan een referentiekader voor kwaliteit van wonen, zorg en leven voor personen met dementie. Dit referentiekader heeft zowel betrekking op de thuiszorg, woonzorgcentra als de ziekenhuizen. Een essentiële vraag in dit kader is: ‘Wat is goede zorg voor iemand met dementie en voor zijn familie?’.

Op dinsdag 4 april 2017 (14-16u) gaat hierover een focusgroep door in het Expertisecentrum Dementie Antwerpen (Lokkaardstraat 8, 2018 Antwerpen) voor mantelzorgers en familieleden van personen met dementie. Iedereen is van harte welkom!

Inschrijven via Herlinde.Dely@dementie.be (gsm: 0477 63 26 69). Voor dit referentiekader zouden ze ook graag individuele interviews afnemen van personen met dementie zelf. Als ukandidaten kent, mag u rechtstreeks met Herlinde Dely contact opnemen. 


KCE Stakeholder meeting: Appropriate care at the end of life

Ouderen of mensen met een levensbedreigende ziekte krijgen vaak te maken met invasieve onderzoeken of agressieve behandelingen. De medische wereld slaagt er zo vaak in het leven te verlengen. Maar tegen welke kost? Wegen de voordelen van de lastige behandelingen op tegen de nadelen ervan? En komen we op deze manier wel toe aan adequate palliatieve zorgen, of wordt er steevast te lang doorbehandeld?

In opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) brengen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit van Louvain in kaart hoe volwassen patiënten en hun familieleden, zorgverleners, spiritueel werkers (van alle strekkingen) en vrijwilligers denken over zorg in de laatste levensfase. Het finale doel van deze studie bestaat hierin om te komen tot betere, meer passende zorg in deze fase van het leven, en om de dialoog daarover te stimuleren. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat we van zo veel mogelijk mensen te weten komen hoe zij over dit thema denken.

Via een online vragenlijst (http://enquete.cf) kan u uw getuigenissen en meningen over passende en niet-passende zorg in de laatste levensfase delen met de onderzoekers. Zij zijn u alvast erg dankbaar! Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit onderzoek, kan u contact opnemen met Kris Van den Broeck : kris.vandenbroeck@uantwerpen.be of 0498.543.705.


Vrijblijvende uitnodiging vragenlijst mantelzorgers Product Innovation Project – Vivigate KU Leuven

Vivigate is een project waarin negen studenten uit verschillende opleidingen in opdracht van RVO-society een product proberen te ontwikkelen om het leven van mensen met dementie aangenamer te maken. Dit kadert binnen het product innovation project (PIP) aan de KU Leuven. Met hun team willen zij bijdragen aan het verhogen van de levenskwaliteit van mensen met dementie, maar ook van hun mantelzorgers en zorgkundigen.

Om dit tot een goed einde te brengen, willen zij te weten komen wat de grootste en meest voorkomende moeilijkheden zijn in het dagelijkse leven van een persoon met dementie en zijn/haar verzorgers.

Zij hopen dat u hun vragenlijst beantwoordt: http://vivigate.be/enquetes/enquete-mantelzorgers/. Uw antwoorden op deze vragenlijst zijn voor hen daartoe een heel waardevol instrument en zullen hen helpen om een beeld te krijgen van de meest relevante belemmeringen voor personen met dementie en hun naasten. De vragenlijst verloopt volstrikt anoniem en duurt zo'n 15 min. De studenten zouden uw deelname enorm appreciëren! Alvast bij voorbaat dank.


Vrijblijvende uitnodiging enquête palliatieve zorg in de eerste lijn
31/10/2016

De onderzoeksgroep Palliatieve Zorg van de UAntwerpen kreeg de opdracht van het RIZIV om gedurende 4 jaar te onderzoeken hoe huisartsen op tijd kunnen herkennen dat een patiënt palliatief is en hoe zij de nodige stappen ondernemen, met genoeg tijd om de patiënt en zijn naaste omgeving mentaal, maar ook om het praktisch voor te bereiden. Meer informatie vindt u op www.pro-spinoza.be.
Door dit onderzoek met veel veldwerk, waarbij zij huisartsen probeerden te motiveren om dit uit te proberen, stootten zij op veel problemen. Deze problemen hadden niet alleen te maken met de huisartsen, maar ook veel andere aspecten van onze gezondheidszorg en samenleving. Er werden ook een aantal mogelijke oplossingen opgevangen in het veld.

Graag hadden zij ook aan jullie gevraagd om hen jullie mening te geven over de mate van belangrijkheid van de opgelijste problemen en mogelijke oplossingen. Je hoeft zelf nog niet in een palliatieve situatie gekomen zijn om hierover een mening te hebben. De mening van patiënten en mantelzorgers is in deze echt onmisbaar.

De leden van de onderzoekgroep vragen u aub deze enquête in te vullen, zodat zij aan het RIZIV kunnen vertellen wat patiënten en mantelzorgers over de voorliggende barrières en mogelijke oplossingen denken. De uitnodiging tot het invullen is uiteraard vrijblijvend.

De resultaten van dit onderzoek zullen besproken worden door het RIZIV en ook andere overheidsinstanties, dus het is enorm belangrijk dat zij voldoende aantallen halen bij deze enquête om geloofwaardige beleidsaanbevelingen te kunnen maken.

De enquête vindt u door hier te klikken: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9ttvKFbmshZrr93

Alvast bedankt voor uw deelname.


KU Leuven kraakt dementiecode

Moleculaire biologen van de KU Leuven halen de wereldpers met een nieuwe methode die dementiemedicijnen dichterbij brengt. In een laboschaaltje bootsten ze na hoe een bepaalde vorm van dementie ontstaat, en wisten ze dat defect ook te herstellen, schrijft De Morgen.

Lees hier het hele artikel


Symptomen van depressie voorspellen dementie

Wie op oudere leeftijd een combinatie ontwikkelt van milde cognitieve problemen en depressieve symptomen, blijkt meer kans te hebben op de ontwikkeling van een alzheimerdementie dan leeftijdsgenoten met een milde cognitieve stoornis zonder symptomen van depressie. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen, waar wetenschappers jarenlang een grote groep ouderen met milde cognitieve stoornissen opvolgden. Het onderzoek verschijnt in het toonaangevende tijdschrift Journal of Alzheimer’s Disease.

Lees hier het hele artikel

7 augustus 2014


Doorbraak in bloedtest voor Alzheimer

Britse wetenschappers hebben een set van 10 proteïnen ontdekt in het bloed die het begin van Alzheimer kunnen helpen voorspellen. Ze noemen het een belangrijke stap in de ontwikkeling van een opsporingstest voor de ongeneeslijke ziekte.

Lees hier het hele artikel

Lees hier de samenvatting van 2 gerelateerde artikels


ONDERZOEK NAAR DEMENTIE – ‘VIND’

In Vlaanderen start onder impuls van kabinet Lieten ‘VIND’, een nieuw netwerk voor patiëntgericht onderzoek naar dementie. Dit dementienetwerk staat voor Vlaamse Impulsfinanciering voor Netwerken voor Dementieonderzoek.


Blokkeren van een hyperactieve receptor in Alzheimer stopt het geheugenverlies

BRON: Recente actualiteiten uit het Topic Center Alzheimer Medi Quality

 

 

Blokkeren van een hyperactieve receptor in Alzheimer stopt het geheugenverlies (+ Full text)

 

Blokkeren van een hyperactieve receptor in Alzheimer stopt het geheugenverlies (+ Full text)MONTREAL 23/06 - Volgens een nieuwe studie kan de voortgang van een geheugenaandoening bij oude ratten getroffen door de ziekte van Alzheimer omgekeerd worden door middel van een behandeling. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van het 'Institut et hôpital neurologiques' in Montreal, de Neuro van de McGill universiteit, en de Universiteit van Montreal.

 

 

Lees het vervolg

 
 

Een belangrijke klinische test voor de ziekte van Alzheimer

 

Een belangrijke klinische test voor de ziekte van AlzheimerBRUSSEL 07/06 - Momenteel loopt er een mogelijk revolutionaire klinische proef met als doel na te gaan of geneesmiddelen tegen hypertensie de voortgang van de ziekte van Alzheimer kunnen vertragen of remmen. Het gaat om de laatste studies...

 

 

Lees het vervolg

 
 

Ruggenprik en MRI niet nodig bij vroegdiagnostiek dementie (+ Full text)

 

Ruggenprik en MRI niet nodig bij vroegdiagnostiek dementie (+ Full text)AMSTERDAM 05/06 - De voorspelling of iemand met lichte geheugenstoornissen Alzheimer krijgt, verbetert niet als er naast een eenvoudige geheugentest ook onderzoek in de MRI plaatsvindt of als hersenvocht wordt geanalyseerd. Dit concluderen onderzoekers...

 

 

Lees het vervolg

 
 

UMC Groningen lanceert site voor ziekte-ervaringen zoals dementie

 

UMC Groningen lanceert site voor ziekte-ervaringen zoals dementieGRONINGEN - 20/06 Websites met gegevens over ziektebeelden en de behandelmogelijkheden zijn er al volop. Een site met betrouwbare wetenschappelijke informatie over de manier waarop ziekte ingrijpt op je leven en wat het betekent om met een ziekte te moeten leven, is er in Nederland echter nog niet.

 

 

Lees het vervolg

 
 
 
 

Chris Gastmans

 Verpleegkundigen en kunstmatige voedsel- en vochttoediening bij personen met dementie

lees meer

Verpleegkundige-arts communicatie tijdens kunstmatige voedsel- en vochttoediening bij personen met dementie

lees meer

Seksualiteit in woonzorgcentra

lees meer

Project Innovatie

Beschrijving: http://www.brainportdevelopment.nl/wp-content/uploads/2012/09/DSC_0155-xs-def2-300x200.jpgProject Innovate Dementia geïntroduceerd tijdens AAL Forum 2012

Tijdens een speciale sessie van het AAL Forum 2012 is deze week het project Innovate Dementia officieel geïntroduceerd. Het AAL Forum, waarin technologische innovaties op het gebied van zorg centraal staan, wordt gehouden in het Evoluon in Eindhoven. Innovate Dementia is mogelijk gemaakt met behulp van Europese subsidie via het INTERREG IVB North West Europe programma waarin acht partners samenwerken om innovaties te ontwikkelen voor de zorg van mensen met dementie. De vergrijzing vormt een steeds grotere sociaaleconomische bedreiging voor Europa en heeft dan ook de hoogste prioriteit. Het aantal mensen met dementie zal tot 2025 verdubbelen. Daarom dient het hoger op de agenda te staan. Het kosteneffectief aanpakken van deze dreiging vraagt om een innovatieve aanpak en gecoördineerde acties van marktpartijen en beleidsmakers. Het Innovate Dementia project richt zich op het versterken van innovatie in de zorg voor mensen met dementie, door nauw samen te werken op internationaal niveau. Innovatieve en duurzame oplossingen worden ontwikkeld en getest in Living Labs. Deze innovaties vormen een reactie op de sociaaleconomische uitdagingen op het gebied van veroudering en dementie.
Lancering bij AAL Forum 2012 De sessie op het AAL Forum 2012 werd maandag geopend door Prof. Inge Bongers van Tilburg University. Zij benadrukte in haar presentatie het belang van de behoefte van de patiënt, die moet centraal staan bij innovatie: “Innovatie is alleen relevant als het ook in de praktijk wordt gebruikt.” Prof. Ralf Ihl van het Alexianer Forschungszentrum Krefeld gaf tijdens zijn presentatie uitleg over de symptomen, verschillende stadia en vooral de kosten van dementie voor de samenleving. Hij wil in het project Innovate Dementia veel kennis delen en innovaties testen in verschillende businessmodellen. Tijdens een paneldiscussie werd besproken wat de deelnemende regio’s aan het project innovatief maakt. Volgens Prof. Elke den Ouden van de Technische Universiteit Eindhoven is de grote kracht van haar regio dat gedacht wordt vanuit de patiënt: waar heeft hij of zij behoefte aan? Dr. Nele Spruytte van Katholieke Universiteit Leuven vult aan: “We kijken ook goed naar de hulpverlener, wat heeft die nodig om zijn werk te kunnen doen? En ook heel belangrijk: wat bestaat er al aan innovatie?”

Partners Partners in dit project zijn Brainport Development N.V., gemeente Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Alexianer Forschungszentrum Krefeld, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE), Liverpool John Moores University, Mersey Care NHS Trust en de Katholieke Universiteit Leuven. In samenwerking met LUCAS zullen de regionale expertisecentra dementie in West-Vlaanderen een actieve rol opnemen.

Bron ECD Vlaanderen

 

Behoefte aan investeren in zorg en onderzoek

 Een onderzoek van Alzheimer Europe toont aan dat er bij het publiek een overweldigende behoefte bestaat om te investeren in zorg en onderzoek rond dementie

Dinsdag 6 december, 2011, Brussel:

Resultaten van een internationaal onderzoek[2] tonen aan dat de meerderheid van de ondervraagden in elk van de vijf deelnemende landen het wenselijk achten dat de overheidsuitgaven toenemen, zowel in het onderzoek en de behandeling van Alzheimer als de zorg voor personen met deze symptomen. Deze resultaten werden op 6 december 2011 gepresenteerd  tijdens een lunchdebat in het Europese Parlement, voorgezeten door Frieda Brepoels (Europees parlementslid) en georganiseerd door Alzheimer Europe om de start te geven aan de resultaten van haar “Value of Knowing” onderzoek.

Het onderzoek in de Verenigde Staten (VS) en vier Europese landen – Frankerijk, Duitsland, Polen en Spanje – was opgezet en geanalyseerd door Alzheimer Europe en de Harvard School of Public Health (Publieke Gezondheid). Het onderzoek toont aan dat een groot deel van de ondervraagden enige ervaring met de ziekte van Alzheimer heeft (gehad). De meerderheid in alle vijf landen gaf aan dat zij zelf iemand kennen of gekend hebben met Alzheimer, dat wil zeggen zeven op tien in Frankrijk (72%), Duitsland (73%), Spanje (77%), en in de VS (73%), en 54% in Polen. Ongeveer drie op de tien heeft persoonlijke ervaring met Alzheimer via een familielid. Ervaring met een familielid varieert in Polen van 19% tot 42% in de VS. Verder is het veelzeggend dat ongeveer een op tien deelnemers een ruime ervaring heeft doordat zij nauw betrokken zijn bij de dagelijkse verzorging van een persoon met Alzheimer. In vier van de vijf landen is de ziekte van Alzheimer de tweede grootste gezondheidsbedreiging na kanker. De ondervraagden werden verzocht om op een lijst van zeven aandoeningen –waaronder kanker, hartziekte en beroerte- aan te geven waarvoor zij de meeste angst hadden.  In vier van de vijf landen gaf ongeveer een kwart van de volwassenen aan dat ze het meest voor de ziekte van Alzheimer vrezen. De angst voor Alzheimer neemt toe met de leeftijd, maar zelfs jongvolwassenen zijn bezorgd. Ongeveer een op zeven in de leeftijd van 18 tot 34 jaar, gaf aan dat van de voorgelegde lijst Alzheimer de ziekte is waarvoor zij echt bang zijn om deze te krijgen.

Niet verbazingwekkend dus dat een duidelijke meerderheid in alle landen voorstander is van overheidsinvesteringen in de zorg voor personen met Alzheimer (60% in de VS, 69% in Duitsland, 72% in Polen, 79% in Spanje en 85% in Frankrijk), terwijl een zeer kleine minderheid wenste om de huidige uitgaven te verminderen (tussen 1% in Frankrijk en Spanje en 5% in de VS).

Dezelfde meerderheid ondersteunde een grotere overheidsuitgave in onderzoek ten behoeve van personen met Alzheimer (67% in de VS, 68% in Duitsland, 75% in Polen en 83% in Frankrijk en Spanje).

Frieda Brepoels gaf als commentaar op deze uitkomsten; “Als vicevoorzitter van de Europese Alzheimer bondgenootschap, heb ik de campagne van Alzheimer Europe ondersteunt om dementie een publieke gezondheidsprioriteit te geven. De bevindingen tonen overduidelijk aan dat Alzheimer en andere vormen van dementie een belangrijke publieke zorg zijn. Het Europese Parlement is er zich ten volle van bewust. Hierop volgend heeft het Parlement de Europese Commissie verzocht een Europees actieplan te ontwikkelen. Het is tijd voor de commissie om Alzheimer en andere vormen van dementie de prioriteit te geven die zij verdienen”.

Heike von Lützau-Hohlbein, voorzitter van Alzheimer Europe, zei: “In tijden van economische moeilijkheden, mogen wij niet vergeten wat de impact van dementie heeft op de personen zelf en op die van de families en zorgdragers. Ik ben verheugd dat het algemene publiek de oproep van Alzheimer Europe voor meer investeringen in onderzoek en zorg ondersteunen. In sommige landen (Engeland, Frankrijk, Noorwegen en Schotland) hebben wij al de ontwikkeling van veelomvattende dementiestrategieën gezien. Het is nu tijd om zulke programma’s in alle Europese landen op te starten opdat mensen met dementie en hun zorgdragers beter worden ondersteund”.

 

[1] Nederlandse vertaling van Alzheimer Europe survey shows overwhelming public support for greater investment in dementia care and research. Zie  http://www.alzheimer-europe.org/News/Alzheimer-Europe/Tuesday-06-December-2011-Alzheimer-Europe-survey-shows-overwhelming-public-support-for-greater-investment-in-dementia-care-and-research

 

Alzheimer begrijpen en  bestrijden

 Christine Van Broeckhoven

De ziekte van Alzheimer is slechts een van een aantal neurodegeneratieve aandoeningen die zich op latere leeftijd kan ontwikkelen. Christine Van Broeckhoven's werk heeft geholpen  in het begrijpen

van deze ziekten. Ze heeft daarvoor verscheidene octrooien verkregen op verschillende genen en eiwitten in de loop van haar onderzoek . Hierdoor werd het pad geëffend voor een effectieve behandelingen van neurodegeneratieve aandoeningen.

lees meer...

niet-pharmacologische interventies?

 Het rapport ‘Dementie: welke niet-pharmacologische interventies?’ van KCE gaat over werkzame alternatieven voor geneesmiddelen is beschikbaar Zie ook website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): http://kce.fgov.be.

Aanbevelingen:

Onder alle niet-farmacologische behandelingen die voorhanden zijn in het kader van de verzorging van personen die lijden aan dementie, bestaat er voldoende wetenschappelijke evidentie om de volgende types interventies aan te bevelen:

• Ondersteuning en opleiding van mantelzorgers bestaande uit gecombineerde interventies in de thuisomgeving: een positief effect wordt vastgesteld op het vlak van institutionalisering, • Opleiding van het verzorgend personeel in instellingen, • Programma’s met lichaamsbeweging in de thuisomgeving of in de instelling, • Therapie met cognitieve stimulering/training. Hoewel de gepubliceerde studies niet toelaten om de preciese toedieningsmodaliteiten van deze interventies te omschrijven, is het aangetoond dat ze doeltreffender zijn indien ze: • aangepast zijn aan de patiënt en aan zijn entourage, om zo goed mogelijk te beantwoorden aan hun behoeften, • worden opgevolgd door specifiek opgeleid personeel, • voldoende lang worden voortgezet, met regelmatige contacten, zodat significante effecten kunnen worden bekomen. Voor de andere niet-farmacologische interventies kunnen geen aanbevelingen worden geformuleerd op basis van de momenteel beschikbare gegevens.

Invloed van cafeïne op bloedperfusie van de hersenen ten behoeve van MRI protocollering

 In het kader van een leeronderzoek voor de VU Amsterdam werd de invloed van cafeïne op bloedperfusie (cerebrale blood flow, CBF) van de hersenen onderzocht, ten behoeve van MRI protocollering. CBF blijkt een uitkomstvariabele bij verscheidene hersenpathologieën, waaronder de ziekte van Alzheimer.

"De resultaten werden onlangs gepresenteerd op het tweedejaars symposium van de VU. Het doel van onze studie was te bepalen of de hoeveelheid cafeïne in één enkele kop koffie de Cerebrale Blood Flow vermindert, en zodoende of beperkingen opgelegd moeten worden aan patiënten die onderzoek naar CBF zullen ondergaan. We hebben gebruik gemaakt van een single-blind, placebo-gecontroleerde studie."

FLIECE PROJECT

 De Vlaamse Alzheimer Liga vzw heeft toegezegd deel uit te maken van de begeleidingscommissie van het FLIECE-project.

FLIECE staat voor “Flanders Study to Improve End-of-Life Care and Evaluation Tools” en is een vierjarig interuniversitair onderzoeks- en valorisatieproject van de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven en het VU Medisch Centrum Amsterdam, gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT Vlaanderen) als Strategisch Basisonderzoek.

 

De algemene doelstellingen van het FLIECE-project zijn als volgt:

1. Nagaan hoe de kwaliteit van palliatieve zorg en levenseindezorg kan verbeterd worden

2. Testen en verbeteren van instrumenten voor palliatieve zorg en levenseindezorg

3. Evalueren van maatschappelijke veranderingen in levenseindezorg en besluitvorming aan het levenseinde

 

Meer specifiek zal de Vlaamse Alzheimer Liga haar bijdrage verlenen aan de uitwerking en valorisatie van volgende deelstudies: 

1) Verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg in woonzorgcentra voor personen met dementie

Onderzoeksvragen:

  • Wat is het proces en wat zijn de uitkomsten van palliatieve zorg voor personen met dementie in woonzorgcentra?
  • Waaruit bestaat goede palliatieve zorg voor personen met dementie?

Valorisatiedoelstellingen:

  • Ontwikkelen van een handboek en richtlijnen voor goede palliatieve zorg voor personen met dementie in woonzorgcentra.
  • Ontwikkelen van een training voor professionelen uit woonzorgcentra op basis van handboek en richtlijnen.

 

2) Evaluatie van de kwaliteit van palliatieve zorg in woonzorgcentra in Vlaanderen

Onderzoeksdoelstelling:

  • Palliatieve zorg voor mensen met dementie verbeteren door het implementeren van de InterRAI Palliative Care, een instrument om palliatieve zorg in woonzorgcentra te meten.

Valorisatiedoelstellingen:

  • Ontwikkelen van een handboek en trainingspakket voor gebruikers van de InterRAI Palliative Care.

 

Meer informatie? www.fliece.be