Welkom op de site van Alzheimer Liga Vlaanderen!

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een patiënten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en door familieleden en mantelzorgers van personen met (jong)dementie.

De Liga is hét aanspreekpunt voor personen met dementie, hun mantelzorgers, andere naasten en familiegroepen.


0800 15 225

Alzheimer Phone National
Gratis luister- & infolijn
 9 uur - 21 uur op werkdagen

FAMILIEGROEPEN
(JONG)DEMENTIE

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?

Welkom

Actualiteit / Nieuws

Mantelzorgplan

Op 1 juli 2016 heeft de ministerraad het mantelzorgplan van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen goedgekeurd.

02 augustus 2016 Lees meer »

Geactualiseerd actieplan speelt in op samenleven met personen met dementie

Preventie, genuanceerde beeldvorming en kwaliteit van zorg en ondersteuning. Dat zijn de speerpunten van het geactualiseerde dementieplan dat een dementievriendelijk Vlaanderen beoogt.

02 augustus 2016 Lees meer »

Another dimension (Dementia) - Gravity Noir

Steun onze Liga en krijg gratis de single!

Als zanger, songwriter en componist van de groep "Gravity Noir" heeft Patrick Knight een nummer geschreven: "Another dimension (Dementia)". Dit nummer wordt wereldwijd uitgebracht op 15 augustus 2016, “Moederdag” voor de provincie Antwerpen.

08 juli 2016 Lees meer »

Lancering van acht nieuwe Zorgcirkels Jongdementie

De Zorgcirkels Jongdementie spelen in op de grote behoefte aan extra steun van gezinnen die getroffen worden door jongdementie.

06 juni 2016 Lees meer »

Activiteiten- en vormingskalender Liga

Werelddag Ligue Nationale Alzheimer Liga

De Werelddag Dementie wordt door de Ligue Nationale Alzheimer Liga gevierd op 21/09/2016 te Brussel, samen met de prijsuiteiking van de Prix Santkin.

21/09/2016 Lees meer »

Werelddag Dementie 2016

Werelddag Dementie 2016
24 september 2016 - Genk

'Dementie beleef je niet alleen'
INSCHRIJVEN MOGELIJK VANAF NU!

24/09/2016 Lees meer »

Dementie en nu

Opleiding tot coach voor het psycho-educatie programma Dementie en nu.

Dementie is zeer ingrijpend voor de persoon die de aandoening krijgt, maar evenzeer voor de mantelzorger die de uitdaging aangaat thuis zorg te dragen voor de persoon met dementie.

07/10/2016 Lees meer »

5e Ontmoetingsdag Jongdementie

De 5e Ontmoetingsdag Jongdementie gaat door op 19/11/2016 in Sint-Niklaas. Meer informatie volgt!

19/11/2016 Lees meer »