Nieuws

5e Ontmoetingsdag Jongdementie

Op 19 november vond de 5e Ontmoetingsdag Jongdementie plaats in Sint-NIklaas. Een relaas van deze prachtige dag leest u verder in dit nieuwsartikel.

Wie graag wat sfeerbeelden bekijkt, klik hier. Een TV-reportage van TV-Oost kan u via deze link bekijken.

IIn Vlaanderen leven naar schatting 5400 mensen met jongdementie. Vóór hun 65e levensjaar ervaarden zij reeds de eerste symptomen en werd de diagnose ‘dementie’ vastgesteld. Dit heeft een grote impact op de jonge personen met dementie én op hun naaste omgeving. Daarom geeft Alzheimer Liga Vlaanderen vzw familieleden en mantelzorgers gelegenheden om elkaar te ontmoeten en elkaars ervaringen te delen. Dit doet zij via haar Familiegroepen Jongdementie, maar eveneens via haar jaarlijkse ‘Ontmoetingsdag Jongdementie’, die dit jaar op 19 november voor 140 personen met jongdementie en hun naasten doorging. Al de 5e keer op rij werd deze dag voor personen met jongdementie en al hun naasten georganiseerd, ditmaal in Campus Waas-Odisee te Sint-Niklaas. Gastheer van de dag was de heer Jan Barbe, Oost-Vlaams steunpunt van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw.

Na het welkomstwoord van schepen Christel Geerts werden diverse Oost-Vlaamse initiatieven rond jongdementie gepresenteerd en gaf onderzoekster Marieke Van Vracem (LUCAS KU Leuven) wetenschappelijk bewezen omgangstips voor personen met jongdementie. Ontroerend en tegelijkertijd heel betrokken aanhoorden de deelnemers een getuigenis van een persoon met jongdementie en zijn mantelzorger. Interviewer Veerle De Bou  stelde hierbij het nieuw dementie-assistentiekaartje[1] voor, ontwikkeld door Alzheimer Liga Vlaanderen vzw en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Het draagt de boodschap ‘Ik heb dementie, heb begrip voor mij’. Dit kaartje biedt op een duidelijke en beknopte manier de mogelijkheid aan om voor een persoon met dementie hulp te vragen in winkels, op straat, … Het toont in geval van nood niet alleen ‘112’, maar ook de naam en het nummer van de contactpersoon van de persoon met dementie. Uiteraard is het kaartje handig wanneer het gevonden wordt bij een persoon met dementie die is verdwaald. Iedereen die het kaartje leest, wordt ook geïnformeerd over Alzheimer Phone National, de gratis luister en infolijn en over www.dementie.vlaanderen, de webpagina die alle websites van de kernactoren rond dementie bundelt en de referentie is voor actuele informatie over dementie.    

Meer info over het dementie assistentiekaartje vindt u via deze link.             

                                                       

Na het buffet werden diverse ontmoetingsactiviteiten aangeboden. Dit waren zowel buitenactiviteiten in de Stad Sint-Niklaas als interactieve workshops op de Campus. Deelnemers kregen op deze dag ook de mogelijkheid om naar infostands en naar het ontspannende ontmoetingscafé te gaan. Tot slot werd het woord gegeven aan burgemeester Lieven Dehandschutter en aan Hilde Lamers, directeur van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, die iedereen dankte voor zijn bijdrage aan deze succesvolle Ontmoetingsdag Jongdementie.     

 

De 5e Ontmoetingsdag Jongdementie was een organisatie van:

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw in samenwerking met de regionale expertisecentra dementie Meander en Paradox, Stad & OCMW Sint-Niklaas en LUCAS KU Leuven.

 

Met steun van:

SEL-Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Waasland

 

Sponsoring

Stad Sint-Niklaas, Foubert cremerie & chocoladebar, taverne ’t Centerken en Jean Aerts. Hij koos er voor om de 5e Ontmoetingsdag Jongementie financieel te ondersteunen met een deel van de giften die hij mocht ontvangen voor zijn fietsronde van België ten voordele van de strijd tegen jongdementie. Alzheimer Liga Vlaanderen vzw dankt iedere sponsor voor dit mooi gebaar.

 [1] Het dementie-assistentiekaartje kan via www.alzheimerliga.be en www.dementie.be gedownload worden.

21 november 2016

« Terug