Nieuws

We want YOU

'Stel, u bent schepen van 'Dementievriendelijke Zaken' in uw gemeente, wat zou u zeker willen verwezenlijken?

WAT?

Een rondetafelgesprek waar we vanuit een breedhoeklens naar 'dementievriendelijke gemeenten' kijken: wat kan anders, beter, sterker, meer, …

Het resultaat? Een gedragen oproep die lokale besturen helpt om dementievriendelijke ambities te vertalen naar actie. Door deze oproep tot actie te ondertekenen, bekrachtigt een bestuur haar engagement om resoluut voor een dementievriendelijkere samenleving te gaan. Niet als vervanging van de engagementsverklaring 'Vergeet dementie, Onthou mens' of eigen gemeentelijke engagementsverklaringen DVG, maar als extra duwtje in de rug om engagement te concretiseren/verduurzamen.

WAAROM?

Met de nakende gemeenteraadsverkiezingen in het achterhoofd willen de Alzheimer Liga Vlaanderen,  het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Vlaamse Ouderenraad en de VVSG  met goedvinden van de Koning Boudewijnstichting het belang van dementievriendelijke gemeenten extra in de verf zetten. En daar hebben we u voor nodig. We willen in vereende krachten een visie formuleren op het engagement dat nodig is om een dementievriendelijke(re) gemeenschap te worden. Een valkuil is immers dat het bij woorden en ad hoc projecten blijft. Er is echter visie en gedrevenheid nodig om engagement te vertalen naar duurzame acties!

Samen willen we lokale besturen op weg zetten om een tandje bij te steken en de burger iets in handen geven om haar bestuur over de streep te trekken. Daarom een warme oproep om samen met ons aan tafel te schuiven en mee vorm te geven aan een document dat motiveert om tot actie over te gaan. Geen nietszeggend stuk papier, maar een bundeling van expertise en ervaring uit verschillende hoeken. Een oproep tot actie die van onderuit vorm krijgt en de visie van de belangrijkste betrokken partners vertegenwoordigt, geeft lokale besturen de opportuniteit om binnen haar lokale realiteit aan de slag te gaan met een dementievriendelijke gemeente. Doel is ook om bestaande tools (i.e. de dementiemeter en bijhorend groeipad kracht bij te zetten.

Een gedragen oproep tot actie, vormgegeven door de sector, personen met dementie, mantelzorgers en lokale besturen, geeft een krachtig signaal. Want niets is zo waardevol als de input van zij die er met beide voeten instaan! Zie dit document vooral als aanvullend en complementair op wat u al doet en laat deze bundeling van ervaring en kennis een hefboom zijn om lokaal engagement kracht bij te zetten. 

WANNEER?

 Van harte welkom om op één van onze twee tafelgesprekken aan te sluiten:

 

 WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT?

Geen voorbereiding, geen huiswerk, enkel uw inzichten/ideeën over wat belangrijk is in de beweging naar een dementievriendelijke gemeente!

 

Stuur een mailtje naar dementievriendelijk@vvsg.be en laat weten op welk tafelgesprek u aanwezig zal zijn. Hopelijk tot dan!

28 mei 2018

« Terug