Dementie - Informatie

Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie prioriteit nummer 1. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (ca. 70%). Voor het hele Vlaamse Gewest wordt het aantal personen met dementie voor 2018 geschat op 131.818, en dat stijgt naar 188.183 tegen 2035, een stijging van 42,7%. Het aantal mensen met jongdementie (-65 jaar) schatten we in Vlaanderen rond 1.800. De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie. Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing tegen 2060 verdubbeld zijn! Dementie treft ongeveer 3 keer zoveel betrokken personen (naasten die voor de zorg instaan en professionele hulpverleners) als het aantal mensen met dementie zelf. 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving. Meer info: nieuwe cijfers dementie.

Dementie is geen toestand, maar iets dat steeds in wording is: een persoon met dementie is niet zomaar bepaalde, overwegend verstandelijke, vermogens kwijt. Hij of zij is ze voortdurend aan het verliezen. De meest voorkomende vorm van dementie werd in het begin van de 20ste eeuw ontdekt door Aloïs Alzheimer (1864-1915), een Duitse zenuwarts. In wat volgt zal het ook steeds, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, over de ziekte van Alzheimer gaan.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw publiceert diverse brochures in de reeks ‘Circle of Care’ met meer informatie over dementie in de verschillende fases en omgangsvormen. Een overzicht staat op onze website (www.alzheimerliga.be). ‘Wat iedereen zou moeten weten over dementie’ is de eerste brochure in deze reeks en biedt verschillende basisinzichten aan. Iedereen komt met dementie in aanraking. Daarom zou iedereen een beetje moeten weten wat dementie is, hoe het aanvoelt en hoe met personen met dementie omgegaan kan worden.

De termen ‘dementen’ en ‘dementerenden’ wordt steeds minder gebruikt. Wij leggen de nadruk op de persoon en schrijven bijgevolg over ‘personen met dementie’.

Heeft u na het lezen van deze brochure behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Alzheimer Liga Vlaanderen. Wij zetten ons al 30 jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Onze expertise delen we graag met iedereen die vragen heeft over dementie.

 

Klik hier voor meer algemene informatie over dementie

Klik hier voor meer informatie over dementie op jonge leeftijd