Dementie - Informatie

"Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie prioriteit nummer 1. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (ca 70%). In Vlaanderen leven naar schatting 122 000 mensen met dementie. In België wordt dit aantal op 202 000 geraamd. Hiervan zijn minimaal 3000 mensen jonger dan 65 jaar (= jongdementie). Door de vergrijzing van de bevolking mogen we verwachten dat het aantal personen met dementie zal toenemen.  70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun familieleden, mantelzorgers en/of andere verzorgers.

Dementie is geen toestand, maar iets dat steeds in wording is: een persoon met dementie is niet zomaar bepaalde, overwegend verstandelijke, vermogens kwijt. Hij of zij is ze voortdurend aan het verliezen. De meest voorkomende vorm van dementie werd in het begin van de 20ste eeuw ontdekt door Aloïs Alzheimer (1864-1915), een Duitse zenuwarts. In wat volgt zal het ook steeds, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, over de ziekte van Alzheimer gaan.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw publiceert diverse brochures in de reeks ‘Circle of Care’ met meer informatie over dementie in de verschillende fases en omgangsvormen. Een overzicht staat op onze website (www.alzheimerliga.be). ‘Wat iedereen zou moeten weten over dementie’ is de eerste brochure in deze reeks en biedt verschillende basisinzichten aan. Iedereen komt met dementie in aanraking. Daarom zou iedereen een beetje moeten weten wat dementie is, hoe het aanvoelt en hoe met personen met dementie omgegaan kan worden.

De termen ‘dementen’ en ‘dementerenden’ wordt steeds minder gebruikt. Wij leggen de nadruk op de persoon en schrijven bijgevolg over ‘personen met dementie’.

Heeft u na het lezen van deze brochure behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Alzheimer Liga Vlaanderen. Wij zetten ons al 30 jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Onze expertise delen we graag met iedereen die vragen heeft over dementie.

 

Klik hier voor meer algemene informatie over dementie

Klik hier voor meer informatie over dementie op jonge leeftijd